TELEMEDICUS.PLLetnie Forum Menedżerów w Ochronie Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej i ustawa o prawach pacjenta - funkcjonowanie po zmianach

Prawne formy odpowiedzialności placówek medycznych w kontekście zmian ustawy o prawach pacjenta i prac nad powołaniem wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Mgr Paweł Strzelec - radca prawny, Lublin 

I.      Wbrane zagadnienia odpowiedzialności karnej personelu medycznego w  kontekście roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez  pokrzywdzonych w ramach  postępowania karnego.


Subskrybuje zawartość