TELEMEDICUS.PLDo lekarza bez dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie

Udając się do lekarza nie trzeba posiadać żadnego specjalnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (np. RMUA). NFZ opublikował specjalny komunikat, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie oświadczenie powinno zawierać:


Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę refundacyjną

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzisiaj nową listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012. Po raz pierwszy lekarstwa mają stałe ceny i marże.

Zgodnie z ustawą dotyczącą refundacji leków ceny i marże leków refundowanych będą stałe, to znaczy nie będzie można ich zmieniać. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę.


Łódzkie: Umowa na 400 km sieci informatycznej i telefonię internetową w ramach projektu RSIM

RSIM czyli Regionalny System Informacji Medycznej wchodzi w kolejny etap realizacji, który obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, instalację urządzeń aktywnych oraz budowę infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem  nowoczesnych central do obsługi telefonii VoIP.


Lekarz może otrzymać 700 zł za kasę fiskalną

Lekarz może uzyskać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego za zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Wystarczy złożyć wniosek na piśmie do urzędu skarbowego i otrzymuje zwrot w/w kwoty z urzędu skarbowego.


Projekt RSIM: Łódzkie zabezpieczy dane pacjentów

Informacja jest coraz ważniejszym aktywem biznesowym a kradzieże danych to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Wykradanie informacji nie omija również sektora medycznego. Dokumentacja medyczna dotycząca zdrowia pacjentów jest tworzona przez każdą jednostkę ochrony zdrowia (m. in. podczas badań kontrolnych, wizyt u lekarza rodzinnego, wizyt w laboratoriach, pobytu w szpitalu, wizyty u lekarza specjalisty). Dane te posiadają bardzo dużą wartość rynkową, np. dla firm ubezpieczeniowych, a ich ujawnienie może mieć dla pacjenta negatywne konsekwencje niefinansowe, np. utratę pracy. W związku z tym Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił w dniu 6 września 2011 roku, Ogólną Politykę Bezpieczeństwa Informacji (OPBI) dla zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.


Wykaz świadczeń, za które płaci NFZ, trafi do trybunału

 

Samorząd lekarski wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich oraz izbą pielęgniarek i położnych zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego (TK) ustawę zdrowotną. 

Jeżeli trybunał przyzna racje skarżącym, może to oznaczać, że szpitale publiczne również będą mieć możliwość pobierania opłat od ubezpieczonych (za zakres usług niewymienionych w koszyku).


Służba zdrowia coraz śmielej podchodzi do ERP

Rozpoczyna się wdrożenie systemu Impuls 5 w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na realizację projektu obejmuje obok oprogramowania IMPULS 5 autorstwa BPSC SA, także systemy klasy HIS i RIS „Eskulap” produkcji Politechniki Poznańskiej oraz niezbędną infrastrukturę.  


Konferencja: Jak należy prywatyzować szpitale?

 

30.09.2011 - Jak należy prywatyzować szpitale?

Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. w Warszawie

 

Prywatyzować czy nie prywatyzować? Jeżeli tak, to na co zwrócić uwagę?

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji i wymianie poglądów nad zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)


Outsourcing zadań niemedycznych w szpitalach szansą na przetrwanie?

Konieczność redukcji kosztów spędza sen z powiek menedżerom szpitali. Dobrym sposobem na obniżenie kosztów może być outsourcing pewnych wybranych zadań. Dzięki pozbyciu się pewnych czynności niezwiązanych wprost z podstawową działalnością szpital zyskuje nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale również osiąga przejrzystą strukturę organizacyjną. Poza tym dzięki outsourcingowi szpital zyskuje cennych partnerów biznesowych posiadających specjalistyczną wiedzę (know-how).

Z tych wymienionych powyżej powodów wiele szpitali w Niemczech zdecydowało się na outsourcing, początkowo prostych usług niemedycznych, takich jak sprzątanie czy wyżywienie pacjentów, z czasem objął specjalistyczne usługi – IT, księgowość, kadry i płace.

Outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych jest bardzo popularny w innych branżach polskiego przemysłu, natomiast w szpitalach polskich jest on niezauważalny.


Czy lekarz może dostać zwrot pieniędzy za kasę fiskalną?

Lekarz, wykonujący czynności zwolnienione z VAT (usługi medyczne z ustawy są zwolnione z VAT), może złożyć wniosek o zwrot pieniędzy wydanych na zakup kasy rejestrującej.

Izba Skarbowa w Katowicach zamieściła na swoich stronach (http://www.isnet.katowice.pl) wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Zamieszczam poniżej tę informację.


Subskrybuje zawartość