TELEMEDICUS.PLVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DYREKTORÓW ds. TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA

Zagadnienia: • Założenia ustawy o wyrobach medycznych.

 • Odpowiedzialność szpitala za wadliwie działający sprzęt medyczny.

 • Dźwigi, podesty i platformy podnoszące-instalowanie i eksploatacja w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • Przygotowanie pomieszczeń do montażu aparatury medycznej

 • Struktura ceny na roboty budowlane i rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.

 • Wybrane aspekty  wymagań technicznych  instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia 

 • Systemy informatyczne w szpitalach.

 • Źródła finansowanie inwestycji energooszczędnych

 • Modernizacja starych szpitali. Wybrane problemy techniczne.

 • Zakupy podprogowe do 14 tys. Euro

 • zakupy grupowe w szpitalach

 


Ciechocinek, 20-22 marca 2013r


 


Przewidujemy wykłady, prezentacje, dwa panele dyskusyjne, stoliki eksperckie i porady.


 


Prelegenci to : prawnicy, inżynierowie, finansiści, eksperci w swoich dziedzinach oraz praktycy ( również zarządzający działami technicznymi i administracyjnymi szpitali)


 


 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM już wkrótce


 


Zjazd zaczyna się 20 marca po obiedzie a kończy 22 marca o godz.12:00


 


 


CENA           990  zł brutto obejmuje uczestnictwo, materiały i zakwaterowanie z 


                                             wyżywieniem   PRZEZ  2 DOBY od 20 do 22 marca


 


UWAGA :   Przy zgłoszeniach do 31 stycznia 2013 r  rabat  15%


                    Druga osoba z tej samej jednostki  rabat 30%


                     RABATY  NIE  SUMUJĄ  SIĘ