TELEMEDICUS.PLKoniec współpłacenia w Niemczech

"Koniec bezsensownego współpłacenia" - dzisiaj niemiecki Bundestag zatwierdził inicjatywę koalicji rządowej i zniósł współpłacenie w Niemczech.

Dzięki temu w kieszeniach niemieckich obywateli pozostanie 2 miliardy euro rocznie. Poza tym mniej będzie biurokratycznej pracy przy pobieraniu i rozliczaniu tych opłat. Ma to spowodować, że lekarze więcej czasu będą mogli p;oświęcić swoim pacjentom.

tak było:

Kwartalna opłata rejestracyjnaUbezpieczeni w Niemczech zobowiązani są do wnoszenia tzw. kwartalnej opłaty rejestracyjnej (niem. Praxisgebühr) w wysokości 10 euro. Opłatę rejestracyjną pacjenci wnoszą przy pierwszej wizycie w kwartale u lekarza lub dentysty. Do świadczeń lekarskich objętych ta opłata zalicza się także wystawienie recepty, pobranie krwi, informację telefoniczną oraz przypadki nagłe.

Wyjątkiem od ww. reguły jest skierowanie pacjenta przez jednego lekarza do innego. Jeżeli wizyta u tego drugiego lekarza wypada w tym samym kwartale, pacjent nie wnosi opłaty rejestracyjnej. Również badania kontrolne u dentysty dwa razy w roku oraz badania związane z wczesnym wykrywaniem chorób i profilaktyką, szczepienia ochronne a także badania profilaktyczne w czasie ciąży są zwolnione z kwartalnej opłaty rejestracyjnej. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia są zwolnione z tej opłaty.