TELEMEDICUS.PLSzkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem – dla personelu medycznego

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki oraz menedżerów na szkolenie z przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie odbędzie się 26 września (środa) w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00.

Omawiane zagadnienia
Wypalenie zawodowe:
- Na czym polega wypalenie zawodowe i jakie są jego symptomy?
- Jacy ludzie są najbardziej podatni na wypalenie zawodowe (osobowość, styl pracy)?
- Co jako pracownik mogę zrobić, aby nie wpaść w wypalenie zawodowe?
- Co jako szef mogę zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego
wśród pracowników?

Radzenie sobie ze stresem:
- Czym jest stres (jako reakcja fizjologiczna i psychiczna)?
- Jakie są psychofizyczne następstwa stresu?
- Jakie czynniki osobowościowe i życiowe wpływają na naszą odporność na stres?
- Jak przekształcić stres w wyzwanie, czyli jak zmienić naszą percepcję?
- Profilaktyka, czyli jak zmniejszyć ilość stresu w naszym życiu i odnaleźć wewnętrzną
równowagę
- Jak zredukować czynniki stresogenne w placówce medycznej?

Korzyści dla Uczestnika:
- Zrozumienie mechanizmów stresu i wypalenia zawodowego
- Auto-diagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem
- Poznanie zasad służących budowaniu równowagi między pracą a życiem zawodowym, co
przełoży się na satysfakcję w obu tych sferach
- Zwiększenie komfortu osobistego podczas pracy i polepszenie jej wyników

Więcej informacji i zapisy:
AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl
NES Healthcare Polska
tel. 22 292 68 33
www.neshealthcare.pl

NES Healthcare jest firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem w rekrutacji medycznej na
rynku brytyjskim i ponad 5-letnim doświadczeniem w Polsce.