TELEMEDICUS.PLSzkolenie z komunikacji z pacjentem

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na unikalne szkolenie z komunikacji z pacjentem, które odbędzie
się 19 września w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:00.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na:

- komunikację trudnych kwestii

- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

- przełamywanie barier w komunikacji

- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)

- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje
Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

Korzyści dla Uczestnika:

- Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami

- Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw

- Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii

- Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością zadawania
pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem

- Lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u
pacjentów i ich bliskich

- Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji

Korzyści dla placówki medycznej z udziału personelu medycznego w szkoleniu:

- Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się
na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta

- Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

- Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych

- Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie
w stresujących sytuacjach i z „trudnymi" pacjentami

- Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest
też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy,
który dba o rozwój pracowników.

Więcej informacji i zapisy:

AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl

NES Healthcare Polska

tel. 22 292 68 33

www.neshealthcare.pl

NES Healthcare jest firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem w rekrutacji medycznej na rynku
brytyjskim i ponad 5-letnim doświadczeniem w Polsce.