TELEMEDICUS.PLSzkolenie z komunikacji z pacjentem

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na unikalne szkolenie z komunikacji z pacjentem, które odbędzie się 8 sierpnia w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:00.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na:
- komunikację trudnych kwestii
- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań
- przełamywanie barier w komunikacji
- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)
- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

Korzyści dla Uczestnika:
- Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami
- Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw
- Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii
- Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością zadawania pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem
- Lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u pacjentów i ich bliskich
- Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji

Korzyści dla placówki medycznej z udziału personelu medycznego w szkoleniu:
- Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta
- Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent
- Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych
- Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z „trudnymi" pacjentami
- Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.

Każde z prowadzonych przez nas szkoleń może odbywać się zarówno w formule otwartej (czyli dla Uczestników z różnych placówek), jak i zamkniętej (czyli tylko dla pracowników jednej organizacji oraz dopasowane do jej specyficznych potrzeb).

Więcej informacji i zapisy:
AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl
NES Healthcare Polska
tel. 22 292 68 33

www.neshealthcare.pl


NES Healthcare jest firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem w rekrutacji medycznej na rynku brytyjskim i ponad 5-letnim doświadczeniem w Polsce
.