TELEMEDICUS.PLTechnologie wirtualizacyjne i bezpieczna infrastruktura dla usług eZdrowia

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 13 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa
na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)”. Wartość kontraktu wyniosła ponad 560 tys. zł. Przetarg na dostawę sprzętu wygrało konsorcjum Arcus SA i Action SA.

- Zakres dostawy obejmuje m.in. dostawę i instalację środowiska serwerowego, na którym zostaną zainstalowane nasze serwisy internetowe, które wkrótce zostaną udostępnione mieszkańcom naszego regionu. To istotny element, tworzący nowoczesne i co bardzo ważne bezpieczne zaplecze infrastrukturalne. – mówi Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak.

Oprócz serwerów i macierzy firmy ACTION, zostaną jeszcze dostarczone urządzenia aktywne i firewalle firmy D-Link, tablety PC firmy HP, oprogramowanie systemowe i wirtualizacyjne firmy Microsoft, oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec oraz urządzenia mobilne na platformy iOS, Android i RIM.

Projekt in4health

- Projekt in4health, to drugi projekt który realizujemy i jest on głównie ukierunkowany na elektroniczne usługi w ochronie zdrowia – dodaje Członek Zarządu. Projekt in4health został przygotowany
we własnym zakresie przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, brał udział w otwartym trybie konkursowym w naborze wniosków i udało mu się skutecznie zakwalifikować do projektów objętych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W sumie jest wart 2 mln 100 tys. zł, a 85% środków pochodzi z funduszy unijnych.

Projekt jest realizowany przez Wydział ds. eZdrowia, a dotyczy stworzenia nowoczesnych serwisów internetowych dotyczących tematyki zdrowia. Głównym celem projektu in4health jest podniesienie jakości życia mieszkańców  województwa łódzkiego dzięki  zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez  zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Projekt zakłada wytworzenie 8 serwisów internetowych, w tamtym roku uruchomiono dwa (zdrowie.lodzkie.pl oraz profilaktyka.lodzkie.pl ) w tym roku planuje się uruchomić pozostałe.

Wykonawca Arcus

Firma Arcus S.A. jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Do klientów spółki należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz organy administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym. Firma była w Polsce wielokrotnie nagradzana w konkursach (Lider Polskiego Biznesu, Gazele Biznesu, Medal Europejski) oraz posiada system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.