TELEMEDICUS.PLSzkolenie z komunikacji lekarz – pacjent

Szkolenie z komunikacji lekarz – pacjent

 

Zapraszamy na unikalne szkolenie z komunikacji dla lekarzy, w którym szczególny nacisk kładziemy na:

- komunikację trudnych kwestii

- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

- przełamywanie barier w komunikacji

- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)

- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

 

Korzyści dla Uczestnika:

- Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami

- Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw

- Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii

- Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością zadawania pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem

- Lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u pacjentów i ich bliskich

- Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji

 

Korzyści dla placówki medycznej z udziału lekarzy w szkoleniu:

- Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta

- Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

- Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych

- Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z „trudnymi" pacjentami

- Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.

 

Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe

 

Każde z prowadzonych przez nas szkoleń może odbywać się zarówno w formule otwartej (czyli dla Uczestników z różnych placówek), jak i zamkniętej (czyli tylko dla pracowników jednej organizacji oraz dopasowane do jej specyficznych potrzeb).

 

Więcej informacji:

AnnaDaria.Nowicka@neshealthcare.pl

NES Healthcare Polska

tel. 22 292 68 33

www.neshealthcare.pl

NES Healthcare jest firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem w rekrutacji medycznej na rynku brytyjskim i ponad 5-letnim doświadczeniem w Polsce.