TELEMEDICUS.PLDo lekarza bez dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie

Udając się do lekarza nie trzeba posiadać żadnego specjalnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (np. RMUA). NFZ opublikował specjalny komunikat, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
  • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Jak informuje NFZ, złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

 

Grudzień 2011 jest ostatnim miesiącem, za który pracodawcy mają obowiązek wydawania comiesięcznych RMUA. Od 1 stycznia 2012 pracodawcy mają obowiązek wydać taki dokument na żądanie pracownika, ale nie częściej niż raz w miesiącu.