TELEMEDICUS.PLŁódzkie: Umowa na 400 km sieci informatycznej i telefonię internetową w ramach projektu RSIM

RSIM czyli Regionalny System Informacji Medycznej wchodzi w kolejny etap realizacji, który obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, instalację urządzeń aktywnych oraz budowę infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem  nowoczesnych central do obsługi telefonii VoIP.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie umowy Województwa Łódzkiego ze spółką Asseco Poland, której powierzono budowę infrastruktury sieciowej. Wykonawca zbuduje lub zmodernizuje zarówno infrastrukturę pasywną: połączenia światłowodowe między budynkami, okablowanie strukturalne, jak i zmodernizuje serwerownie oraz dostarczy i zainstaluje urządzenia aktywne dla potrzeb lokalnych sieci teleinformatycznych w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Do zadań spółki Asseco Poland będzie także należała dostawa i instalacja systemu VoIP (telefonia internetowa) – jest on znacznie tańszy w eksploatacji od tradycyjnej telefonii. Łącznie w ramach projektu zostanie wykonanych 6706 linii okablowania strukturalnego. Spółka Asseco Poland dostarczy 13 central telefonii VoIP oraz 1500 telefonów VoiP. Ponadto wyposaży 23 serwerownie w systemy: zasilania awaryjnego, monitoringu i bezpieczeństwa oraz w klimatyzację.

„Powierzenie nam budowy sieciowego fundamentu dla pionierskiego – w skali naszego kraju - projektu RSIM jest dla nas wyróżnieniem. Mamy duże doświadczenie zarówno w budowie infrastruktury sieciowej, jak i w modernizacjach serwerowni. Zrealizowaliśmy także największe i najbardziej zaawansowane technologicznie wdrożenie systemu telefonii IP w administracji samorządowej w Polsce – w Urzędzie Miasta Warszawy” – powiedział po podpisaniu umowy Wojciech Woźniak, wiceprezes Asseco Poland.

 

Aktualnie wykorzystywana infrastruktura teleinformatyczna i telekomunikacyjna  w łódzkich zakładach opieki zdrowotnej wymagaj modernizacji i rozbudowy. Okablowanie budynków szpitalnych i zapewnienie dostępu do internetu z każdego miejsca jest niezbędne,  by wdrażane nowoczesne systemy, aparatura i urządzenia szpitalne współpracowały ze sobą, na rzecz jak najlepszej obsługi pacjenta. Obsługa ta powinna być ukierunkowana na bezpieczeństwo pacjenta i jego danych, najwyższą jakość opieki i usług medycznych, bezpośrednio przekładających się na skuteczność w przywracaniu mieszkańcom ich zdrowia.

 

RSIM jest tworzony dla mieszkańców województwa łódzkiego, ma  zapewnić nową jakość usług medycznych. Ten innowacyjny projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wspólnie z zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego. Wartość całego projektu wynosi 40 mln zł, a 75% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (IV Oś priorytetowe – Społeczeństwo Informacyjne).