TELEMEDICUS.PLProjekt RSIM: Łódzkie zabezpieczy dane pacjentów

Informacja jest coraz ważniejszym aktywem biznesowym a kradzieże danych to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Wykradanie informacji nie omija również sektora medycznego. Dokumentacja medyczna dotycząca zdrowia pacjentów jest tworzona przez każdą jednostkę ochrony zdrowia (m. in. podczas badań kontrolnych, wizyt u lekarza rodzinnego, wizyt w laboratoriach, pobytu w szpitalu, wizyty u lekarza specjalisty). Dane te posiadają bardzo dużą wartość rynkową, np. dla firm ubezpieczeniowych, a ich ujawnienie może mieć dla pacjenta negatywne konsekwencje niefinansowe, np. utratę pracy. W związku z tym Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił w dniu 6 września 2011 roku, Ogólną Politykę Bezpieczeństwa Informacji (OPBI) dla zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Stanowi ona zbiór wytycznych, jak zadbać i jak chronić informacje ważne zarówno dla zarządzania placówką jak i dla bezpieczeństwa danych pacjenta. To pierwsza w Polsce tego rodzaju aktywność organu założycielskiego zakładów opieki zdrowotnej.
- Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa informacji w szpitalach zarządzanych przez samorząd województwa, pomoże ochronić zarówno interesy pacjentów, jak również pomoże wypełnić obowiązki ochrony informacji wynikające z przepisów prawa. – wyjaśnia Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. - Ponadto zabezpiecza przed konsekwencjami prawnymi i pozwala w przypadku sytuacji naruszenia zasad ochrony przez osoby dopuszczone do informacji (pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele firm zewnętrznych) podjąć odpowiednie działania – dodaje.
Zakres trwających prac obejmuje wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, bazując na europejskich i polskich standardach/normach w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk jest kładziony na dokładną inwentaryzację zasobów, zarządzanie ryzykiem oraz wytworzenie uporządkowanego katalogu procedur, instrukcji i list kontrolnych dla personelu mających dostęp do wrażliwych i ważnych danych.
Ogólna Polityka Bezpieczeństwa Informacji (OPBI) powstała, w ramach realizowanej umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi a firmą COMP S.A. z Warszawy, jako Wykonawcą przedmiotu zamówienia. Prace są realizowane przy aktywnym zaangażowaniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Wydział ds. eZdrowia) oraz wytypowanych przez Partnerów projektu RSIM, pracowników z podległych zakładów opieki zdrowotnej.
PROJEKT RSIM
Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego jest jednym z głównych projektów realizowanych przez Departament Polityki Zdrowotnej w ramach wdrażanej „Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. RSIM Został wpisany na listę projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W sumie jest wart 40 mln zł, a 75% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wspólnie z zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego. Dotyczy zmodernizowania i usprawnienia sektora ochrony zdrowia poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu do zakładów opieki zdrowotnej zostanie dostarczona zaawansowana infrastruktura informatyczna, wykonane wewnętrzne sieci oraz zmodernizowane serwerownie.
Projekt RSIM jest liderem wśród podobnych realizowanych w całej Polsce regionalnych inicjatyw eZdrowia. Jako jeden z nielicznych zarządzany jest w partnerstwie regionalnym.WYKONAWCA COMP
Comp Spółka Akcyjna jest uznanym na rynku integratorem systemów IT oraz jednym z największych i najbardziej doświadczonych dostawców bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu. Spółka posiada 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu Klientom profesjonalnych usług informatycznych, z powodzeniem integrując produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez producentów sprzętu i oprogramowania. Firma świadczy usługi w pełnym zakresie: od opracowania koncepcji i zaprojektowania rozwiązania, doboru optymalnej technologii, poprzez wdrożenie, stworzenie procedur eksploatacyjnych po opiekę serwisową i usługi dodatkowe, takie jak konsultacje czy szkolenia. Spółka Comp S.A. jest liderem na rynku w obszarze bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych.
OSOBA DO KONTAKTU
Kierownik Projektu RSIM, Marcin Zawisza, p.o. Naczelnika Wydziału ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Tel. +48-42-291-97-08, email: dpz.m.zawisza@lodzkie.pl