TELEMEDICUS.PLSłużba zdrowia coraz śmielej podchodzi do ERP

Rozpoczyna się wdrożenie systemu Impuls 5 w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na realizację projektu obejmuje obok oprogramowania IMPULS 5 autorstwa BPSC SA, także systemy klasy HIS i RIS „Eskulap” produkcji Politechniki Poznańskiej oraz niezbędną infrastrukturę.  

Szpital korzystać będzie z ponad 130 licencji różnych aplikacji wchodzących w skład kompleksowego rozwiązania informatycznego. Po raz pierwszy wdrażana będzie w polskim szpitalu aplikacja wspierająca obieg dokumentów, stanowiąca element systemu Impuls 5. Projekt będzie realizowany przez spółki z grupy ALMA współpracujące od wielu lat z BPSC w zakresie realizacji dostaw oprogramowania na rynek ochrony zdrowia.
- Brak oprogramowania wspierającego zarządzanie jest szczególnie dotkliwy tam, gdzie skala problemów zarządczych jest duża i gdzie obszary funkcjonowania organizacji są bardzo rozległe i często skrajnie różne. Do niedawna jednym z bardziej zaniedbanych pod tym względem rynków w Polsce był rynek publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli szpitali – zauważa Arkadiusz Bała, Dyrektor ds. Współpracy w Partnerami w BPSC SA. - Sytuacja ta jednak zaczyna się zmieniać, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, dostrzeganiem przez obecnych menadżerów placówek szpitalnych, konieczności posiadania wysokiej jakości systemów informatycznych – dodaje Arkadiusz Bała.
Flagowy produkt BPSC SA – system Impuls, wdrożony jest w kilkudziesięciu placówkach medycznych. Wśród nich znajdują się między innymi: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital Wojewódzki czy też Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu. Oprogramowanie wykorzystują również placówki niepublicznej ochrony zdrowia, w tym Pleszewskie Centrum Medyczne, zajmujące od kilku lat pierwsze miejsca w rankingu szpitali ogłaszanym przez Rzeczpospolitą. Niebawem do grupy klientów dołączą kolejne placówki medyczne w tym prężnie rozwijająca się Spółka ARS MEDICAL Sp. z o.o. w Pile, w której projekt jest w trakcie realizacji.
Poznańska firma SYSTEMY INFORMATYCZNE ALMA Sp. z o.o. jest partnerem BPSC SA. Od lat specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych zarówno w tzw. „części szarej” (system Impuls 5 autorstwa BPSC) oraz „części białej” (Eskulap – Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej). W wyniku partnerskiej współpracy system Impuls został dostosowany do specyficznych warunków szpitali, szczególnie w zakresie polityki kadrowo-płacowej. Dzięki tym działaniom system idealnie łączy innowacyjne rozwiązania technologiczne implementowane przez BPSC z bardzo szerokim branżowym zakresem funkcjonalnym stanowiącym wkład firmy SI ALMA.  
BPSC, dzięki współpracy w SI ALMA, zamierza w niedługim czasie rozszerzyć swoje działania na polskim rynku medycznym. Niedawne przejęcie części udziałów SI ALMA przez poważnego gracza na rynku IT, firmę Innovation Technology Group, pozwoli na dostęp do dużych projektów w administracji publicznej. Obecnie finalizowane są także rozmowy dotyczące współpracy partnerskiej z Katowicką spółką Alteris S.A., która od lat dostarcza na rynek medyczny nowoczesne systemy z zakresu diagnostyki obrazowej. Ostatnio firma ta rozszerzyła swoje portfolio produktowe o jedną z najlepszych aplikacji szpitalnych na Świecie – System Nexus, który jest już stosowany w kilkuset szpitalach, m.in w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej. Alteris S.A. podjęła się dostosowania tego rozwiązania do polskiego rynku. Na mocy umowy partnerskiej z BPSC, System Nexus oferowany będzie na polskim rynku wraz z systemem Impuls 5. Niedawno rozpoczęła się realizacja pierwszego wspólnego dla tych firm projektu – w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
 
Sebastian Błaźniak, Wiceprezes Zarządu, SI Alma Sp. z o.o.
Inicjatywy podejmowane na poziomie samorządów terytorialnych rokują ogłoszenie pod szyldem „eZdrowie” szeregu projektów, których przedmiotem mogą być dostawy systemów ERP oraz BI, umożliwiających przetwarzanie informacji na szczeblu organów założycielskich. Zarysowująca się także od dłuższego czasu tendencja przekształceń szpitali publicznych w spółki prawa handlowego, skutkuje wzmocnieniem pozycji systemów klasy ERP na tle innych aplikacji wdrażanych w szpitalach. Uchwalona ustawa (z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) nada całemu procesowi przyspieszony bieg i w okresie 2 lat należy się spodziewać znaczących zmian w układzie własnościowym jednostek ochrony zdrowia. Naturalną koleją rzeczy po tym etapie przekształceń będzie konsolidacja, w wyniku której powstaną duże podmioty świadczące usługi zdrowotne na szeroką skalę. Stwarza to zupełnie nowe wyzwania dla oprogramowania oferowanego na rynku ulęgającym tak zdecydowanym transformacjom. Należy założyć, że zdecydowanie bardziej zostanie położony nacisk na jakość samych produktów jak i kompetencje oraz doświadczenie firm oferujących je na rynku. Podejmowane przez nas działania mają stanowić odpowiedź na zachodzące na rynku zmiany i znacząco wzmocnić na nim pozycję obu dostawców oprogramowania. 
 
BPSC SA od 23 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRPII/ERP Impuls 5. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 500 średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Firma zatrudnia ponad 200 osób - najwyższej klasy specjalistów, w doskonały sposób łączących wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.
W 2007 roku BPSC rozpoczęła budowanie grupy kapitałowej. Tworzą ją obecnie spółki: Proximus, zajmująca się sprzedażą oprogramowania towarzyszącego ERP w sektorze przemysłu, energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz ITalents, specjalizująca się w leasingu pracowników branży teleinformatycznej.
BPSC jest laureatem prestiżowych konkursów: Lider Polskiego Biznesu, Lider Rynku oraz Euro Leader. Została wyróżniona także Cezarem i Diamentem Śląskiego Biznesu. W 2005 roku znalazła się także w grupie 500 najdynamiczniejszych spółek technologicznych z całej Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (Technology Fast 500). Od 2005 roku posiada tytuł Gazeli Biznesu. W 2006 roku system Impuls 5 zajął pierwsze miejsce w konkursie Produkt Roku. Rok później BPSC otrzymała nagrodę Złoty Bit – IT w Budownictwie. W 2008 oraz 2009 roku miesięcznik „MSI” dwukrotnie przyznał spółce tytuł Najlepszego Dostawcy dla Przemysłu w kategorii Polski System MRPII/ERP. W ubiegłym roku BPSC otrzymała także tytuł Partnera Roku Oracle. Oprogramowanie BPSC, jako jedyne w Polsce, promowane jest w ramach programu Kupujnasze.pl, wyróżniającego produkty wytwarzane przez polskich pracowników na terenie kraju, które skutecznie konkurują na własnych rynkach z międzynarodową konkurencją.
Wśród klientów BPSC są m.in. Enion SA Grupa Tauron, Morliny - Grupa Animex, Kler, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa, BIG STAR, Stalexport-Transroute Autostrada, CTL Logistics, Grupa Kapitałowa GLINIK, Grupa Sokołów.

Dodatkowe informacje:

Dariusz Wala BPSC SA, GSM 660 719 399, dwala@bpsc.com.pl