TELEMEDICUS.PLKonferencja: Jak należy prywatyzować szpitale?

 

30.09.2011 - Jak należy prywatyzować szpitale?

Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. w Warszawie

 

Prywatyzować czy nie prywatyzować? Jeżeli tak, to na co zwrócić uwagę?

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji i wymianie poglądów nad zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)

Wykłady podczas konferencji poprowadzą m.in.:

 

 • Zbyszko Przybylski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
 • Janusz Atłachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o
 • Marek Nowak, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • dr Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
 • Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz

 

Proponowane zagadnienia tematyczne:

 • prywatyzacja w opiece zdrowotnej – cele i kategorie prywatyzacji opieki zdrowotnej,
 • rola władz w prywatyzacji,
 • finansowanie placówek medycznych, zarządzanie finansami – controlling,
 • kontrakty,
 • sektor prywatny w opiece szpitalnej i jego rola,
 • zarządzanie ryzykiem - potencjalne ryzyka prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jak można je najskuteczniej redukować?
 • Ustawa o działalności leczniczej, o zamówieniach publicznych,
 • prywatyzacja – aspekty prawne i organizacyjne,
 • najkorzystniejsze formy prawne – spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie,
 • udział firm zewnętrznych w prywatyzacji –wybór czy konieczność,
 • inwestycje w rozwój infrastruktury i podnoszenie konkurencyjności placówek medycznych
 • skuteczne zarządzanie zasobami placówki,
 • PR i marketing w służbie zdrowia,
 • stan prawny w zakresie prywatnego i publicznego sektora zdrowia,
 • Przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego, partnerstwo cywilno-prawne, aspekty prawne, partnerstwo publiczno prywatne (PPP),
 • Outsourcing usług – za i przeciw,
 • prywatyzacja: wybór czy konieczność?
 • Plan B – podsumowanie.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia z działów: Administracji, IT, Finansów, Zamówień,
 • Przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne,
 • Przedstawicieli władz powiatowych – doradcy ds. ochrony zdrowia,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej.

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy:

 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe,
 • lunch na zakończenie konferencji,
 • dostęp do elektronicznej wersji materiałów konferencyjnych,
 • udział w obradach.

Koszt udziału w konferencji:

dla przedstawicieli grupy docelowej:

 • do 8 września - 250 PLN + VAT
 • po 8 września - 400 PLN + VAT

dla pozostałych osób (w tym przedstawicieli biznesu, dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych):

 • do 8 września - 1000 PLN + VAT
 • po 8 września - 1500 PLN + VAT