TELEMEDICUS.PLBrak odpowiedzi
Wydawnictwo Forum
Offline
Joined: 29/04/2011

Konferencja gastroenterologiczno-angiologiczna

Forum interdyscyplinarne

17-18 czerwca 2011
r., Bydgoszcz

 

Szanowni
Państwo!

Zapraszamy Państwa do Bydgoszczy na konferencję poświęconą
chorobom przewodu pokarmowego o podłożu naczyniowym oraz chorobom jelit.
Zaplanowaliśmy wykłady z dziedziny angiologii, gastroenterologii, chirurgii
gastroenterologicznej, a także neuropsychologii i alergologii. Przedstawione
zostaną zagadnienia praktyczne, dotyczące symptomatologii, możliwości
diagnostycznych i zasad leczenia. Jednym z głównych celów konferencji jest
zwrócenie uwagi na konieczność wielospecjalistycznej współpracy w opiece nad
pacjentami z objawami ze strony przewodu pokarmowego, stąd wśród zaproszonych
wykładowców są wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

Mamy również nadzieję, że spotkanie ułatwi nawiązanie
osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej i naukowej.

 

W imieniu Zarządów:

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii
Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Dr n. med. Jacek Fabisiak

 

Zapraszam również
serdecznie pielęgniarki i asystentów endoskopowych do udziału w konferencji.

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego Katedry Pielęgniarstwa i
Położnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w
Bydgoszczy

 

Podczas konferencji zostaną omówione m.in. zagadnienia:

·        
Profilaktyka i leczenie żylnej choroby
zakrzepowej u pacjentów z chorobami gastroenterologicznymi

·        
Ultrasonografia dopplerowska naczyń w
schorzeniach przewodu pokarmowego

·        
Inhibitory pompy protonowej w leczeniu krwawień
z przewodu pokarmowego

·        
Krwawienie z przewodu pokarmowego – zasady
leczenia endoskopowego

·        
Chirurgia małoinwazyjna w chorobach przewodu
pokarmowego

·        
Alergiczne przyczyny chorób przewodu pokarmowego

·        
Wskazówki pediatry gastroenterologa dotyczące
diagnostyki i przebiegu choroby trzewnej u osób dorosłych

·        
Neuropsychologia a choroby przewodu pokarmowego

·        
Zespół jelita drażliwego – wybrane aspekty
etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia

·        
Choroby zapalne jelit – wybrane aspekty
etiopatogenezy, prognozy i leczenia

·        
Diagnostyka obrazowa w chorobach zapalnych jelit

·        
Diagnostyka endoskopowa w chorobach zapalnych
jelit

·        
Leczenie chirurgiczne w nieswoistych chorobach
zapalnych jelit

·        
Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia
guzów odbytnicy i esicy

·        
Problemy proktologiczne w praktyce gastroenterologicznej

·        
Polipy złośliwe jelita grubego

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.gastroenterologia2011.pl?=1716/11&f=FORA

 

 

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, faks: 61 66 55 888
e-mail: infolinia@e-forum.pl