TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
Piotr
Offline
Joined: 05/06/2009

Grupy S02 i S03 z ICD-10: L04.0 do L04.9 (zap. węzłów chł. ) diagnostyka i leczenie na oddz. onkologii i hematologii dziecięcej lub chorób zakaźnych wypunktowane zostały 39 lub 168 pkt. Wykonanie tych samych procedur - diagnostyki, leczenia na oddziale pediatycznym to 30 pkt.

Dlaczego ? Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku diagnostyki zburzeń immunologicznych na wyżej wymienionych oddziałach: grupa S 52 i grupa P06. Ponadto zgłaszam brak w grupie P takich ICD 10 jak R76.8 i R 76.9 .

Admin
Offline
Joined: 03/06/2009
odpowiedź

Rozpoznanie L04.0 (Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi) występuje w stosunku do dorosłych w grupach takich jak S02 (Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni) razem z rozpoznaniami takimi jak nowotwory złośliwe narządów chłonnych, ziarnica złośliwa czy chłoniaki nieziarnicze, więc średni koszt leczenia pacjenta w takiej grupie jest wyższy. W wypadku dzieci rozpoznanie L04.0 występuje w grupie P06 (Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)), w której nie występują tak ciężkie schorzenia, stąd niższa wycena punktowa tej grupy.

Podobnie w drugim przytoczonym przykładzie: rozpoznania grupy S52 (Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS) są inaczej rozłożone niż w grupach dziecięcych P06 (Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)) i P05 (Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)).

Problem braku rozpoznań ICD-10: R76.8 (Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi) oraz R76.9 (Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nieokreślone) w grupach możliwych do rozliczenia na pediatrii przekazujemy do Centrali Funduszu.
Źródło: Warmińsko-Mazurski OW NFZ