TELEMEDICUS.PLWydatki na ochronę zdrowia w PKB i na jednego mieszkańca

Poniżej publikujemy dane OECD o nakładach na ochronę zdrowia w Polce. Zamieszczamy dane o wydatkach całkowitych, publicznych, prywatnych w latach 2000-2007, także w procenctach PKB.
Informujemy również o wysokości wydatków na jednego mieszkańca.
Dla porównania przedstawiamy dane w kilku wybranych krajach.
Być może komuś z Państwa przydadzą się takie dane do pracy, studiów...
My zadaliśmy sobie trud zebrania i opublikowania tych danych, w zamian prosimy o zamieszczenie informacji, w jakim celu dane te zostały wykorzystane (w zakładce "Odpowiedz").

1. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia:

2000 - 5,5% PKB
2001 - 5,9% PKB
2002 - 6,3% PKB
2003 - 6,2% PKB
2004 - 6,2% PKB
2005 - 6,2% PKB
2006 - 6,2% PKB
2007 - 6,0% PKB

Dla porównania w 2006 roku:
Portugalia - 9%,
Niemcy - 10,6%,
Czech - 6,9 %,
Węgry - 8,3 %.

2. Wydatki publiczne na zdrowie jako udział w całkowitych wydatkach na zdrowie):

2000 - 70,0%
2001 - 71,9%
2002 - 71,2%
2003 - 69,9%
2004 - 68,6%
2005 - 69,4%
2006 - 70,0%
2007 - 69,9%

Dla porównania w 2006 roku:
Portugalia - 70,5%,
Niemcy - 76,9 %,
Czech - 88,0 %,
Węgry - 70,9 %.

3. Wydatki prywatne na zdrowie jako udział w całkowitych wydatkach na zdrowie):

2000 - 30,0%
2001 - 28,1%
2002 - 28,8%
2003 - 30,1%
2004 - 31,4%
2005 - 30,6%
2006 - 30,0%
2007 - 30,1%

Dla porównania w 2006 roku:
Portugalia - 29,5%,
Niemcy - 23,1 %,
Czech - 12,0 %,
Węgry - 29,1 %.

4. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia na jednego mieszkańca w dolarach:

2000 - 583
2001 - 642
2002 - 733
2003 - 748
2004 - 807
2005 - 856
2006 - 919
2007 - 965

Dla porównania w 2006 roku:
Portugalia - 2.199,
Niemcy - 3.465,
Czech - 1.511,
Węgry - 1.492.

5. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia w milionach zł:

2000 - 41.098
2001 - 45.675
2002 - 51.237
2003 - 52.612
2004 - 57.327
2005 - 61.039
2006 - 65.651
2007 - 70.500

źróło: NHA (National health accounts) Ratios and per capita levels, na podstawie danych OECD, www.who.int.


Dziękuję - wykorzystuję do

Dziękuję - wykorzystuję do analiz w pracy

dziękuje

dziękuje serdeczie... dane ujęłam w swojej pracy mgr

Dane wykorzystałam do

Dane wykorzystałam do prezentacji na przedmiot "Rynek usług zdrowotnych"

wykorzystałam dane

w prezentacji na temat: "Proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce". Dziękuję autorom za zebranie i udostępnienie danych.

PRACA MGR

Wykorzystane do pracy mgr

Dane wykorzystałam na

Dane wykorzystałam na przedmiot Ekonomia Sektora Publicznego.