TELEMEDICUS.PLWojewództwo Łódzkie uczy się eZdrowia od doświadczonych regionów europejskich

Beneficjentami projektu będą 4 europejskie regiony: Województwo Łódzkie, Toskania (Włochy), Yorkshire (Wlk. Brytania) i Vasterboottens (Szwecja). Richard (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) będzie realizowany w ramach konkursu „Regiony Wiedzy” będącego częścią „7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej”. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata. Całkowity budżet projektu to 2,8 mln euro, który jest w 100% współfinansowany przez Komisję Europejską. „7. Program Ramowy” w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu RICHARD będą obejmowały swym zakresem część działań przewidzianych w ramach Klastra Innowacji eZdrowia”, jednego z 5 projektów głównych ,,Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013". Główne zadania wynikające z tego przedsięwzięcia, to:

  • utworzenie grupy (klastra) podmiotów zainteresowanych wspólną realizacją projektów badawczych i rozwojowych w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia oraz na rzecz społeczności lokalnych

  • badania realizowane przez klaster związane będą z rozwojem rozwiązań teleinformatycznych dla sektora opieki zdrowotnej (systemów eZdrowia) oraz monitoringiem wpływu restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w województwie

  • stworzenie funduszu na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć eZdrowia w postaci grantów badawczych służących współfinansowaniu krajowych projektów badawczych i rozwojowych oraz europejskich finansowanych z 7. Programu Ramowego

RICHARD to drugi międzynarodowy projekt, w którym bierze udział Województwo Łódzkie, koordynowany przez Wydział ds. eZdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zainteresowanie europejską współpracą regionalną jest podyktowane przede wszystkim chęcią rozwoju i pozyskania odpowiednich wzorców i modeli od regionów, które w zakresie budowania środowisk rozwoju eZdrowia są daleko bardziej zaawansowane niż polskie regiony. Wymiana wiedzy posłuży regionowi łódzkiego do jeszcze lepszego przygotowania do wdrażania przyjętej przez Zarząd Województwa „Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. 

7th Framework Programme, FP7-Regions-2010-1. Coordination and Support action

RICHARD - Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration

Grant Agreement Number 266262