TELEMEDICUS.PL"Rz": Wiekszość szpitali leczyła więcej pacjentów niż NFZ zapłacił

Podlaskie, Opolskie i Lubelskie to regiony, które zapowiadają lub składają pozwy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę za zabiegi, które zostały wykonane w 2009 roku, choć ich limit się wyczerpał.Białostocki oddział NFZ wypłacił za usługi wykonane ponad limit 33 mln zł, ale brak mu kolejnych ponad 50 mln zł. Zdaniem Marka Wójcika, eksperta Związku Powiatów Polskich największe problemy z usługami ponad limit maja te regiony, w których nakłady na lecznictwo są najniższe. Według ankiety Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kontraktach nie zmieściło się 89 proc. placówek, a 59 proc. nie
dostało za nie zapłaty.