TELEMEDICUS.PL"Rz": Szpitale nie chcą podpisać kontraktów na leczenie pacjentów w 2010 roku

Dyrektorzy szpitali powiatowych z Warmii i Mazur nie będą podpisywać kontraktów na usługi medyczne na przyszły rok, jeśli NFZ nie zaproponuje im nowych, lepszych warunków i nie wypłaci pieniędzy za nadlimity wykonane w tym roku - informuje Rzeczpospolita.

Za wykonanie tak zwanych nadlimitów, czyli usług medycznych wykonanych ponad kontrakty w szpitalach powiatowych na Warmii i Mazurach, wynosi 100 mln zł. 
Kkonwent starostów Warmii i Mazur rozważa wysłanie zawiadomienia do prokuratury przeciw prezesowi NFZ, który - ich zdaniem - zmniejszając środki na szpitale powiatowe, dopuścił się niegospodarności, przez co naraził pacjentów na niebezpieczeństwo.
Dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski powiedział, że na razie planowanie wydatków na świadczenia medyczne odbywa się na podstawie tzw. prowizorium finansowego, a w najbliższym czasie w resorcie zdrowia zapadnie decyzja o zwiększeniu budżetu NFZ w skali kraju o 900 mln zł.