TELEMEDICUS.PL"Rz": Państwo nie przestrzega Konstytucji RP

Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej jest zagwarantowane w Konstytucji, a państwo się z niego nie wywiązuje. Dlatego rozwinął się rynek prywatnych abonamentów medycznych, pisze Rzeczpospolita w komentarzy Mirosława Barszcza.

Choć trudno to sobie wyobrazić, to trzeba sprawę postawić jasno – gdyby nie abonamenty medyczne i prywatna służba zdrowia, skala upadku publicznej służby zdrowia byłaby jeszcze większa.
Idźmy dalej – tworząc i uchwalając niejasne prawo podatkowe swojej niekompetencji dały dowód zarówno Ministerstwo Finansów (odpowiedzialne za przygotowanie projektów ustaw), jak i parlament. Dyskusja na temat jakości prawa – zwłaszcza podatkowego – toczy się od lat, niestety, całkowicie poza jakąkolwiek uwagą władzy wykonawczej i ustawodawczej. Oni wiedzą swoje, robią swoje, nie przejmując się konsekwencjami swojego działania. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że część przepisów tworzy się wyłącznie po to, żeby zastawiać pułapki na naiwnych podatników, pisze Morosław Barszcz..