TELEMEDICUS.PL"Rz": MZ przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie sprzeciwu pacjentów

Ministerstwo Zdrowia skierowało do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania i rozpatrywania sprzeciwu pacjentów wobec opinii i orzeczeń lekarskich. Ma to związek z wyrokiem Trybunału w Strasburgu z marca 2007 roku w sprawie Alicji Tysiąc - informuje Rzeczpospolita.

Pod koniec lutego Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski w liście do minister zdrowia Ewy Kopacz napisał, że choć Trybunał wskazał na brak w ustawodawstwie procedury zgłaszania i rozpatrywania sprzeciwu pacjentów do opinii i orzeczeń lekarskich, to rząd do tej pory nie zrobił nic, by ten problem rozwiązać.
"Tym samym nałożony został na Państwo Polskie obowiązek wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, które usuną niezgodności między krajowym prawodawstwem a wymogami stawianymi przez Europejską Konwencję Praw Człowieka" - wskazał Kochanowski. Projekt stosownego rozporządzenia został już skierowany do Rządowego Centrum Legislacji.  Wynika z niego, że w sytuacji, gdy pacjent nie będzie zgadzał się z opinią lekarza, będzie mógł zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta. Ten powoła trzyosobową komisję, która zdecyduje, czy rację ma pacjent, czy lekarz. Decyzja komisji będzie wiążąca. Jeśli komisja uzna, że rację ma pacjent, zabieg będzie musiał być wykonany.
Władze polskie powinny przedstawić aktualny stan wykonania wyroku Trybunału do 7 stycznia 2010 r. Na początku marca sprawą ma zająć się Komitet Ministrów Rady Europy.