TELEMEDICUS.PL"RZ": Medykowi nie zakażesz wszelkiego dorabiania

Lojalności można wymagać od każdego pracownika. Także od lekarza. Podpisanie z nim umowy o zakazie konkurencji musi się mieścić w uzasadnionych granicach. Wtedy nie narusza się wolności zatrudnianych osób - czytamy w Rzeczpospolitej.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2002 r.(I PKN 221/01).

W analizowanej przez sąd sprawie Krystyna Z. była zatrudniona w szpitalu na stanowisku ordynatora oddziału psychiatrycznego. W sierpniu 1999 r. spółka z o.o. P.-E., której udziałowcami byli Krystyna Z. i członkowie jej rodziny, założyła niepubliczny specjalistyczny zespół opieki psychiatrycznej. Natomiast Krystyna Z. została jego kierownikiem.

W październiku 1999 r. zespół ten przystąpił do konkursu organizowanego przez regionalną kasę chorych i uzyskał kontrakt na udzielanie porad z zakresu specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego w 2000 r. Do konkursu przystąpił również szpital.

Natomiast jeszcze przed przystąpieniem do konkursu niepubliczny zakład kierowany przez Krystynę Z. zaproponował niektórym lekarzom zatrudnionym w szpitalu podjęcie w tej placówce pracy po rozpoczęciu przez nią działalności. Kobieta jako kierownik tego zakładu podpisała z pracownikami szpitala przedwstępne umowy o pracę.

więcej tutaj: http://www.rp.pl/artykul/386388.html