TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
finansista
Offline
Joined: 05/06/2009

W jaki sposób rozliczyć poród poprzedzony kilkudniową obserwacją w ośrodku o I poziomie referencyjnym?

Grupę N03 - "Patologia ciąży lub płodu z porodem > 7 dni" można rozliczyć tylko w ośrodkach o II i III poziomie referencyjnym

Admin
Offline
Joined: 03/06/2009
rozliczenie

Jeżeli hospitalizacja spełnia kryteria grupy N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 7 dni (wymagane wskazanie procedury z listy procedur N03, rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań N03, rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej N3 oraz procedur z listy dodatkowej N1 i listy dodatkowej N2, czas pobytu > 7 dni), to ze względu na stan zdrowia pacjentki lub dziecka (rozpoznania z listy dodatkowej N3), rozwiązanie powinno nastąpić w ośrodku o II lub III poziomie referencyjności. Jeżeli pacjentka z uzasadnionych przyczyn (brak miejsc lub konieczność natychmiastowego udzielenia świadczenia) nie może być przekazana do takiej placówki, świadczeniodawca, po zasięgnięciu konsultacji w ośrodku nadrzędnym i odnotowaniu jej w dokumentacji medycznej, po zakończonej hospitalizacji występuje z wnioskiem o zgodę na rozliczenie grupy, zawierającym wszystkie konieczne informacje, dotyczące pacjentki i pobytu szpitalnego, do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.

Natomiast, jeżeli nie występują przesłanki zdrowotne do rozliczenia grupy N03, a tylko parodniowa obserwacja pacjentki poprzedzająca poród, spełniający kryteria grupy N01, nie ma przeciwwskazań do rozliczenia grupy N01.
Źródło: Warmińsko-Mazurski OW NFZ