TELEMEDICUS.PL4 odpowiedzi [Ostatni wpis]
Zbyszek
Offline
Joined: 26/06/2009

Czy ktoś wie, w jakiej grupie rozliczyć angioplastykę balonową z użyciem cewnika balonowego do rozszerzania naczyń wieńcowych uwalniającego paclitaxel?

Anonim
rozliczenie angioplastyki balonowej

Właściwą dla tej procedury jest grupa E26 – Angioplastyka wieńcowa balonowa o wartości 96 pkt.Pozdrawiam

Zbyszek
Offline
Joined: 26/06/2009
grupa E23?

a czy nie można w ramach grupy E23?

Anonim
grupa E23

Nie można, ponieważ E23 – "Angioplastyka wieńcowa z implantacją DES" jest przeznaczona wyłącznie do rozliczania angioplastyk wieńcowych z założeniem stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej.

Musiałyby być spełnione dwa warunki łącznie, aby można było rozliczyć w grupie E23. Są to następujące dwa warunki:
Jedynie łączne spełnienie obu warunków:
1) angioplastyka wieńcowa - ICD-9: 00.661, 36.091 (lub arterektomii wieńcowej – ICD-9: 00.662),
2) wprowadzenie DES (ICD-9: 36.07).

Zbyszek
Offline
Joined: 26/06/2009
dziękuję

dziękuję za wyczerpującą odpowiedź