TELEMEDICUS.PLRegulamin serwisu TELEMEDICUS.PL

Polityka prywatności
TELEMEDICUS.PL szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie.
Poniżej znajduje się Polityka prywatności, która zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżenia prawne, a także informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Integralną częścią polityki prywatności jest Regulamin serwisu TELEMEDICUS.PL znajduje się poniżej.

Ochrona danych osobowych
Serwis TELEMEDICUS.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników / czytelników serwisu i wszystkich "podserwisów".
 
Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania
Serwis TELEMEDICUS.PL  posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych oraz w korzystaniu z serwisu. Z reguły są to imiona i nazwiska użytkowniku i wymagany aktualny adres e-mail a także dane kontaktowe i adresowe.
Serwis TELEMEDICUS.PL daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. W celu całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: helpdesk@telemedicus.pl w celu kontaktu w tej sprawie). W celu świadczenia pełnego zakresu usług możemy gromadzić następujące typy informacji:

  • Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta w serwisie TELEMEDICUS.PL albo skorzystania z innej usługi lub promocji, w przypadku której jest wymagana rejestracja, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres e-mail i hasło konta). Informacje podane przez użytkownika na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług TELEMEDICUS.PL w celu zwiększania przydatności usług i podnoszenia ich jakości.
  • Cookies oraz adres IP - ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co TELEMEDICUS.PL nie odpowiada.
  • Komunikacja z użytkownikami – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do TELEMEDICUS.PL, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i udoskonalać nasze usługi.

 
Wiadomości/Reklama
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem TELEMEDICUS.PL (rejestracja, forum, newsletter). Pod tym określeniem rozumiemy informacje o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy. 

Prawa autorskie
Zawarte w całym serwisie TELEMEDICUS.PL materiały mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW pod warunkiem podania autora materiału (artykułu, bloga, wpisu na forum) oraz linku do serwisu www.telemedicus.pl.  

Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis TELEMEDICUS.PL nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.
 
TELEMEDICUS.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 
Redakcja TELEMEDICUS.PL info@telemedicus.pl

Regulamin serwisu telemedicus.pl
TELEMEDICUS.PL Przeczytaj koniecznie!

1.
Właściciel serwisu Telemedicus.pl udostępnił użytkownikom możliwość bezpłatnego użytkowania serwisu telemedicus.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

2.
Dostęp do serwisu Telemedicus.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3.
Użytkownik serwisu Telemedicus.pl udostępnia swoje wypowiedzi, opinie i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu Telemedicus.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w serwisie Telemedicus.pl.

4.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników serwisu Telemedicus.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników serwisu telemedicus.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

6.
Właściciel serwisu telemedicus.pl zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie telemedicus.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4 i 5 regulaminu. Czynności tych dokonują operatorzy serwisu telemedicus.pl wyznaczeni przez właściciela serwisu telemedicus.pl . Właściciel serwisu telemedicus.pl może również przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób korzystających z serwisu telemedicus.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7.
Właściciel serwisu zezwala na zamieszczanie przez uczestników serwisu telemedicus.pl przekazów reklamowych.

8.
Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu telemedicus.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

9.
Uczestnicy serwisu telemedicus.pl rozpoczynając korzystanie z tego serwisu przyjmują do wiadomości i akceptują zasady niniejszego Regulaminu oraz zgadzają się na to, aby numer IP ich komputera był widoczny dla operatorów serwisu telemedicus.pl wyznaczonych przez właściciela serwisu telemedicus.pl.

10.
Regulamin niniejszy obowiązuje od 06.06.2009. Właściciel serwisu telemedicus.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.