TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
finansista
Offline
Joined: 05/06/2009

Czy jest obowiązkowo należy wykazywać w raportach statystycznych wykonane procedury ICD-9 w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy wykazujemy tylko procedury ratunkowe?

Admin
Offline
Joined: 03/06/2009
należy raportować wykonane procedury

Obowiązek przekazywania kodów wykonanych istotnych procedur medycznych wg. ICD-9 w ramach leczenia szpitalnego nie ma wyjątku dla żadnego zakresu świadczeń. §15 ust. 1 Zarządzenia nr 32/2008/DSOZ Prezesa NFZ ( z poźn.zm.) mówi, że podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym. Raport statystyczny zawiera określone elementy, jednym z nich jest ICD-9. Natomiast na świadczeniodawców w zakresie SOR lub IP, zgodnie z § 16 ust. 1 Zarządzenia nałożono dodatkowo obowiązek przekazywania wykonanych czynności zgodnie z wykazem, stanowiącym zał. 5a do Zarządzenia.
Źródło: Warmińsko-Mazurski OW NFZ