TELEMEDICUS.PLProjekt RSIM: Pacjenci w sieci bezpieczni

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisana została umowa na wdrożenie systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów, które znajdą się w „Regionalnym Systemie Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)”. Przetarg na wykonanie tego zdania wygrała firma Comp S.A. z Warszawy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2011 roku.

- Zabezpieczenie danych pacjentów, na podstawie których podejmowane są czynności diagnostyczne od początku było jednym z najistotniejszych celów tego projektu - mówi Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, sygnatariusz umowy. - Rozpoczynając prace nad projektem RSIM, nie chcieliśmy, by koncentrował się on tylko na nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej. Chcieliśmy by był to kompleksowy projekt w zakresie szerokiego uporządkowania teleinformatyki w podległych nam zakładach opieki zdrowotnej.

Zakres współpracy z Comp S.A. obejmujący wdrożenie polityki bezpieczeństwa będzie bazował na europejskich i polskich standardach w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk będzie nastawiony na dokładną inwentaryzację zasobów, zarządzanie ryzykiem oraz wytworzenie uporządkowanego katalogu procedur, instrukcji i list kontrolnych dla personelu mającego dostęp do wrażliwych i ważnych danych. Prace będą realizowane przy aktywnym zaangażowaniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz pracowników z podległych zakładów opieki zdrowotnej.

PROJEKT RSIM

Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego jest jednym z głównych projektów realizowanych przez Departament Polityki Zdrowotnej w ramach wdrażanej „Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. RSIM Został wpisany na listę projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W sumie jest wart 40 mln zł, a 75% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wspólnie z zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego. Dotyczy zmodernizowania i usprawnienia sektora ochrony zdrowia poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu do zakładów opieki zdrowotnej zostanie dostarczona zaawansowana infrastruktura informatyczna, wykonane wewnętrzne sieci oraz zmodernizowane serwerownie.

Projekt RSIM jest liderem wśród podobnych realizowanych w całej Polsce regionalnych inicjatyw eZdrowia. Jako jeden z nielicznych zarządzany jest w partnerstwie regionalnym.

WYKONAWCA COMP

Comp Spółka Akcyjna jest uznanym na rynku integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, a także jednym z największych i najbardziej doświadczonych dostawców bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu.

Spółka posiada 19-letnie doświadczenie w dostarczaniu Klientom profesjonalnych usług informatycznych z powodzeniem integrując produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez producentów sprzętu i oprogramowania. Firma świadczy usługi w pełnym zakresie: od opracowania koncepcji i zaprojektowania rozwiązania, doboru optymalnej technologii, poprzez wdrożenie, stworzenie procedur eksploatacyjnych po opiekę serwisową i usługi dodatkowe, takie jak konsultacje czy szkolenia. Comp S.A. jest liderem na rynku w obszarze bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Spółka jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych dostawców bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu.

COMP S.A. posiada referencje z różnych sektorów rynku, m.in. finansowego, telekomunikacyjnego, publicznego. Posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, stwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE. Spółka posiada Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Firma posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla tak wymagających klientów jak PLL LOT, PKN Orlen, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

OSOBA DO KONTAKTU

Kierownik Projektu RSIM, Marcin Zawisza, p.o. Naczelnika Wydziału ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Tel. +48-42-291-97-08, email: dpz.m.zawisza@lodzkie.pl