TELEMEDICUS.PL5 replies [Ostatni wpis]
Krystyna
Offline
Joined: 19/06/2009

Czy od pakietu medycznego (abonamentu) wykupionego w prywatnej przychodni przez pracodawcę należy płacic podatek dochodowy?

Anonim
pakiet medyczny należy opodatkować

Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) wydał niedawno orzeczenie, w którym orzekła, że za pakiet medyczny w prywatnej przechodni (płacony przez pracodawcę) należy zapłacić podatek dochodowy.Niestety...NSA stwierdził, że pakiet medyczny to nieodpłatne świadczenie. Według NSA pakiet medyczny ma określoną wartość ekonomiczną. Żeby opodatkować abonament, nie trzeba z niego w ogóle korzystać. Wystarczy samo nabycie uprawnienia do skorzystania.

Anonim
orzeczenie NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych

A co to za orzeczenie, możesz podać link?

Anonim
orzeczenie NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych

Linku nie mam, ale jest to orzeczenie z wczoraj, 24 maja, sygn. II FPS 1/10.
Ciekawy jest komentarz z Rzeczpospolitej:

Uchwała oznacza przede wszystkim kłopoty dla pracodawców. Odpowiadają oni za niepobrany i niewpłacony podatek. Tymczasem skorygowanie rozliczeń wymagałoby ogromnej pracy. Trzeba by jeszcze raz obliczyć wysokość wynagrodzeń za poszczególne miesiące i należny od nich podatek, naliczyć odsetki oraz przesłać pracownikom korekty druku PIT11. Część osób, którym przysługiwały świadczenia, może już nie pracować w firmie. Wtedy nie będzie można potrącić PIT z bieżących wynagrodzeń. Do tego dochodzi zagrożenie sankcjami z kodeksu karnego skarbowego. Ponadto uznanie wartości pakietu za składnik wynagrodzenia powoduje obowiązek naliczania od nich składek ZUS, a te przedawniają się dopiero po dziesięciu latach. Problemów jest więc mnóstwo. Dobrze byłoby, aby fiskus ułatwił ich rozwiązanie np. poprzez zaniechanie poboru podatku. Znacznie przyczynił się bowiem do obecnej sytuacji. Przez wiele lat zgadzał się przecież, że przyznanie pakietów medycznych nie jest opodatkowane. Nic dziwnego, że wszyscy byli zaskoczeni, gdy zmienił zdanie.

I CO WY NA TO PRACODAWCY? Ciekawa jestem, kto podejmie sie korekty PIT'u i deklaracji?!

Anonim
Rezydenci wokandy NSA w tej sprawie ujawnili, że nie są Sądem!

Rezydenci Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydając takie orzeczenie z pominięciem obowiązującego prawnie toku sądowego, przeprowadzili dowód oczywistości że z Sądem nie mają nic wspólnego! Analiza przedmiotowa sprawy jednoznacznie wykazuje związek przychodów firmy ze zdrowiem pracownika i kosztami w przypadku choroby czy innej niesprawności! Z racji pominięcia obowiązującej analizy przedmiotowej, orzeczenie nie nabywa mocy prawnej! Orzeczenie wydane przez strukturę podszywającą się pod Sąd nie posiada mocy prawnej, z zasady! Bez względu na ilość Hodowlanych Prawniczych Patogenów Społecznych na wokandzie! A było ich w tej sprawie siedmiu!
W związku z brakiem mocy prawnej przedmiotowej decyzji NSA, korekty są bezprzedmiotowe!

Autoryzował
Pozasystemowy Prokurator
Do Zwalczania
Zbrodni Prawnych i Sądowych
Mandatariusz
Andrzej Tomasz Sobolewski

Anonim
jak skorygować PIT-11

Czy należy skorygować PIT-11 za 2009r?