TELEMEDICUS.PL"PB": Magellan - potrzeby inwestycyjne szpitali wynoszą 10 mld złotych!

Spółka Magellan, oferująca usługi finansowe dla placówek medycznych, ocenia potrzeby inwestycyjne szpitali na 10 mld zł. Na razie wydają one 1 mld zł rocznie - informuje Puls Biznesu.

Magellan działa na rynku służby zdrowia od wielu lat, a nadal musi tłumaczyć, czym się zajmuje: że nie jest windykatorem, że dostarcza szpitalom finansowanie. Zatem, gdy opieka medyczna ma problemy, nie cieszy się. Magellan nie skupuje wierzytelności w celu windykacji, ale pomaga je spłacać. Taki biznes najlepiej się kręci się, gdy szpitale są płynne i chętne do inwestycji. Tak było w latach 2007-08, gdy Magellan miał rekordowy wzrost kontraktacji.
Teraz służba zdrowia ma się gorzej. 2009 r. nie był jeszcze zły, bo kryzys na ten rynek dociera z rocznym opóźnieniem. Spółka przygotowała strategię na najbliższe trzy lata, z której wynika, że najgorszy będzie 2010 r
— Spada wartość przypisu składki zdrowotnej. Szacujemy, że w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia zabraknie 1,45 mld zł — mówi Krzysztof Kawalec, prezes spółki.
Składka jest odwrotnie proporcjonalna do wzrostu bezrobocia. W tym roku będzie wyjątkowo niska. Dlatego Magellan spodziewa się, że w 2011 r. rząd podwyższy stawkę składki zdrowotnej z 9 do 10 proc.
Magellan prognozuje, że już w 2011 r. można oczekiwać pewnej poprawy. Wyhamuje bezrobocie i w górę pójdzie przypis składki zdrowotnej. W 2012 r. szpitale powinny już odetchnąć z ulgą. PKB — zakłada spółka — wzrośnie o 5 proc., bezrobocie spadnie do 10 proc., a przypis składki osiągnie dynamikę 7 proc. r/r.
Chociaż rynek będzie słaby, Magellan chce płynąć, jak torpeda. Spółka wyznaczyła sobie trzy kamienie milowe, które chce minąć do 2012 r.
Po pierwsze, chce co najmniej utrzymać średnioroczną dynamikę zysku netto na poziomie średniej z lat 2007-09 (18 proc.). Po drugie, osiągać zwrot na kapitale powyżej rynkowego benchmarku (zalicza do niego kilka spółek giełdowych, w tym parę banków). W 2009 r. ROE wyniósł 16 proc. Po trzecie, Magellan zamierza pożeglować na kolejne rynki. Dzisiaj oprócz Polski działa na Słowacji i w Czechach. Obydwie spółki są rentowne, a ich udział w przychodach grupy wynosi 6 proc.