TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
Piotr
Offline
Joined: 05/06/2009

Co powinien prezes (cały zarząd) zrobić, aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością majątkową? Proszę o podzielenie się swoją wiedzą.

Szpital jest w trakcie przekształcenia z SPZOZ-u na spółkę zoo.
Szpital jest obecnie w bardzo złej kondycji, w momencie przekształcenia zostanie oczywiście oddłużony. Jak zacznie działać jako sp. zoo na początku zacznie się ponownie zadłużać.

finansista
Offline
Joined: 05/06/2009
Najważniejsze ogłosić upadłość szpitala w ustawowym terminie

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje generalna zasada: spółka z o.o. odpowiada za długi całym swoim majątkiem, natomiast jej wspólnicy zaś do wysokości swoich wkładów.

Co się tyczy odpowiedzialności zarządu, to może on odpowiadać za długi (swoim prywatnym majątkiem). A czasami, co wynika z kodeksu, zarząd odpowiada wprost za długi spółki.
Taka odpowiedzialność powstaje na skutek niedopełnienia przez członków zarządu sp. z o.o. pewnej staranności, do której jako osoby profesjonalnie są zobowiązani.

Jak zarząd może się zabezpieczyć?

Po pierwsze, uważać co się podpisuje, chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju oświadczenia, na przykład o wpłacie na poczet kapitału zakładowego.

Druga sytuacja,poważniejsza i najniebezpieczniejsza z punktu widzenia zagrożenia ponownego zadłużania się szpitala, to obowiązek zgłoszenia upadłości sp. z o.o.
Niezgłoszenie upadłości spółki w wyznaczonym przez prawo terminie (odsyłam do Kodeksu Spółek Handlowych) skutkuje, że członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania tej spółki całym swoim majątkiem. W takiej sytuacji, jeżeli wierzycielom nie uda się zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki.

Podsumowując, strach się bać!