TELEMEDICUS.PLNajwyższy czas przejść do czynów, bo inaczej utoniemy w długach!

Polska w nadchodzącej dekadzie potrzebuje naprawdę poważnych działań, a nie pozorowanych manewrów - informuje Gazeta Wyborcza.  Listę reform, które powinny zostać przeprowadzone jak najszybciej, przedstawia dziesięcioro znanych ekonomistów: Jakub Borowski, Maciej Bukowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Bogusław Grabowski, Janusz Jankowiak, Witold Orłowski, Ryszard Petru, Krzysztof Rybiński i Wiktor Wojciechowski.

Od 1990 r. w Polsce nie było ani jednego roku, w którym wydatki budżetu byłyby niższe od dochodów. Żyjemy od 20 lat w środowisku uporczywego deficytu, przy czym jeszcze nigdy deficyt nie był tak duży jak prognozowany na 2010 rok; 7 proc. PKB to blisko 100 mld zł.

Postulaty ekonomisów:

Upowszechnić system emerytalny! Ujednolicić system emerytalny dla rolników ubezpieczonych w KRUS, służb mundurowych, górników, prokuratorów i sędziów!

Każdy Polak niezależnie od wykonywanego zawodu powinien w ten sam sposób nabierać praw emerytalnych w jednym systemie. Jeżeli są wskazania zdrowotne dla wcześniejszego odejścia na emeryturę, to wówczas należy wykorzystać koncepcję emerytur pomostowych przyznawanych według niezależnej oceny ekspertów.

Wydłużyć i zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn!

Takie zmiany są konieczne w świetle procesów demograficznych. Mają one szczególnie głęboki sens w warunkach utrwalenia, a nie podważania podstaw systemu emerytalnego, bo właśnie wtedy wysokość świadczenia jest pochodną zgromadzonego kapitału i sposobu jego inwestowania. Bez wydłużenia wieku emerytalnego nie ma możliwości zapewnienia Polakom godziwego życia na emeryturze.

Poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia!

Trzeba zmniejszyć kolejki w oczekiwaniu na wizytę u lekarza, zabieg lub operację. Podstawowe działania to wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania oraz bodźców finansowych, które skłaniają do efektywnych zachowań i optymalnego wykorzystania zasobów dostępnych w służbie zdrowia. Konieczne jest jednak zwiększenie odpowiedzialności pacjentów za własne zdrowie. Sprzyjać temu powinno wprowadzenie dobrowolnych, uzupełniających, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz większa koncentracja środków na priorytetowe, ratujące życie procedury medyczne. Korzystając z doświadczeń Słowacji, warto rozważyć także wprowadzenie drobnych opłat za wizytę u lekarza oraz niemedyczne usługi szpitalne (np. wyżywienie).

Uczynić administrację efekywniejszą!

Postulujemy wprowadzenie zarządzania strategicznego w administracji publicznej i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi. Rząd powinien wyznaczać długoterminowe cele strategiczne, które są podstawą do stworzenia budżetu zadaniowego. W ten sposób można łatwo wychwycić „puste przebiegi” administracji, które nie są realizacją żadnych celów społecznych ani publicznych.
 

Prywatyzować!

Należy dokończyć prywatyzację zgodnie z już ogłoszoną listą oraz poszerzyć ją o takie instytucje, jak: PKO BP, KGHM, PKP i Poczta Polska. Należy sięgnąć po dobre doświadczenia innych krajów i pozyskać miliardy złotych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością skarbu państwa bądź komunalną. Te nieruchomości w rękach prywatnych mogą generować dochód, a więc i podatki.

►  Efektywnie adresować transfery socjalne!

W Polsce transfery socjalne trafiają w ponad 50 proc. do rodzin zamożnych i średniozamożnych, a powinny trafiać wyłącznie do biednych. Należy te sprawy uporządkować i wprowadzić przejrzyste kryterium majątkowe uprawniające do ubiegania się o pomoc społeczną. Na przykład dopłaty do leków w aptece powinny dostać tylko osoby ubogie lub chore na choroby przewlekłe, osoby zamożne powinny płacić pełną kwotę.