TELEMEDICUS.PLJak Niemcy kontrolują jakość w swoich szpitalach

Niemiecki instytut AQUA opublikował raport pod nazwą Raport Qualitätsreport 2009 zawierający dane o jakości w 1.800 niemieckich szpitalach. Dane te umożliwiają porównanie jakości wszystkich niemieckich szpitali, zarówno tych prywatnych jak i publicznych.

Raport sporządzany jest co rocznie. Ten ostatni ma 160 stron i zawiera dane o jakości procedur medycznych wykonanych w 2009 roku w 1.800 szpitali niemieckich. W 26 obszarach leczenia zostały obliczone ponad 300 wskaźników jakości. Raport jest ogólnodostępny na stronie internetowej instytutu AQUA: www.sqg.de/themen/berichte. Można go też bezpłatnie zamówić i otrzymać całkiem ładne wydanie.

Raport o jakości w niemieckich szpitalach publikuje się co roku i jest częścią systemu zapewnienia jakości w niemieckich szpitalach - częścią procedur uregulowanych przez tzw.Wspólną Komisję Krajową (niem. der gemeinsame Bundesausschuss G-BA) (*).

 

(*) G-BA jest najwyższym decyzyjnym gremium wspólnego zarządu lekarzy, stomatologów, psychoterapeutów, szpitali i kas chorych w Niemczech. Określa w formie wytycznych (dyrektyw) katalog świadczeń objętych ubezpieczeniem ustawowym (GKV) dla ponad 70 milionów ubezpieczonych. Ustala w ten sposób, które świadczenia medyczne są finansowane przez kasy chorych.