TELEMEDICUS.PL"GW": Wszystkie śląskie szpitale nie podpiszą kontraktów z NFZ?

Wszystkie szpitale kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odmówiły podpisania kontraktów na przyszły rok z NFZ na warunkach zaproponowanych przez Fundusz, uznając je za niewystarczające - informuje Gazeta Wyborcza Katowice.

"Na podstawie planu zaproponowanego przez NFZ na 2010 r. szpitale w przyszłym roku nie są w stanie zapewnić opieki zdrowotnej i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na poziomie co najmniej roku 2009 oraz realizować zadań statutowych" - głosi oświadczenie uczelni.

Dyrektorzy szpitali chcą rozmawiać z NFZ o kontraktach na przyszły rok, ale co najmniej na poziomie 2009 r. Przedstawiciele uniwersytetu podkreślają przy tym, że już w mijającym roku kontrakt był niewystarczający w stosunku do potrzeb pacjentów, korzystających z usług szpitali klinicznych. Znacznie wydłużył się czas oczekiwania pacjentów na większość zabiegów planowanych, np. ortopedycznych - nawet do trzech lat.