TELEMEDICUS.PL"GW": Pomoc dla Polfy Tarchomin zgodna z prawem wspólnotowym

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdziła plan udzielenia przez Polskę pożyczki w kwocie 40,5 mln zł na restrukturyzację Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. - informuje Gazeta Wyborcza.

Komisja uznała, że pomoc jest zgodna z prawem wspólnotowym w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. KE uznała, że kwota pomocy jest ograniczona do minimum niezbędnego do wdrożenia planu restrukturyzacji, który stwarza szansę przywrócenia przedsiębiorstwu długoterminowej rentowności. Z drugiej strony, przewidziane środki nie doprowadzą, zdaniem KE, do nadmiernego zakłócenia konkurencji. 

-Polfa zamierza przeznaczyć te środki na restrukturyzację i unowocześnienie firmy oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie produkcji leków. Chodzi głównie o inwestycje w nowoczesne linie technologiczne - powiedziała Halina Lachowska, członek zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa.