TELEMEDICUS.PL"GP": Współpłacenie pacjentów za świadczenia zdrowotne nie tak szybko

W najbliższych latach nie zostaną wprowadzone dopłaty do świadczeń medycznych. Nie ma na to zgody politycznej - powiedział wczoraj Jakub Szulc podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia na konferencji poświęconej koszykowi świadczeń i ubezpieczeniom zdrowotnym.

 

Jak mówił Szulc, zdania w sprawie współpłacenia są mocno podzielone. "Suma głosów za jest taka sama, jak suma głosów przeciwnych" - powiedział. Zaznaczył także, iż obecnie w Polsce nie ma możliwości wprowadzenia współpłacenia bez zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

"Doświadczenia z innych krajów pokazują, że współpłacenie wywołuje perturbacje polityczne. W Polsce co najmniej przez najbliższych kilka lat nie będzie zgody politycznej, żeby je wprowadzić - o tym jestem przekonany" - dodał wiceminister zdrowia.

Z kolei zdaniem b. ministra zdrowia Marka Balickiego (SdPl), wprowadzenie niewielkich dopłat do świadczeń przyczyniłoby się do racjonalizacji w korzystaniu z opieki medycznej. Balicki zaznaczył jednak, że chodzi o takie sumy, które nie spowodują ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Jak podkreślił poseł, w obecnym parlamencie udałoby się przyjąć takie rozwiązanie.