TELEMEDICUS.PL"GP": Podczas epidemii lekarze zostaną oddelegowani do pracy w innych szpitalach

Lekarze mogą być oddelegowani do pracy w szpitalach, gdzie zabraknie personelu, a pacjenci nie będą mogli opuszczać miejsca zamieszkania. To czarny scenariusz, ale możliwy po ogłoszeniu epidemii - informuje Gazeta Prawna.

Ogłoszenie epidemii daje dodatkowe uprawnienia wojewodzie. Może on np. wnioskować o czasowe oddelegowanie lekarzy czy pielęgniarek do pracy w tych szpitalach, do których będzie przebywać najwięcej chorych. W takiej sytuacji muszą oni wyrazić na to zgodę.

Środki na pokrycie ich wynagrodzenia zapewnia budżet państwa. Płaci on również za świadczenia udzielane zakażonym wirusem pacjentom, jeżeli wyczerpie się limit przewidziany w umowie z NFZ.

Budżet państwa (za pośrednictwem wojewody) musi również zapewnić dodatkowe środki na pokrycie kosztów wykonywania zwiększonej liczby badań przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Z tego samego źródła pokrywane jest wynagrodzenie ich pracowników za dodatkową pracę.