TELEMEDICUS.PLDlaczego tak trudno dostać skierowanie na podstawowe badania?

Czy spotkaliście się Państwo z odmową wydania skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu na badanie krwi, usg jamy brzusznej, rtg klatki piersiowej? Dziwne, ale o wiele łatwiej jest dostać skierowanie na badanie rezonansem i tomografem niż takie proste (i tanie) badania.
Otóż jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I tak jest w tym przypadku. Za zlecone badanie tomografem czy rezonansem lekarz rodzinny nie płaci, natomiast za wiele innych, znacznie tańszych, tak.
Poniżej podajemy wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, czyli takich, za które lekarz rodzinny musi zapłacić z własnej kasy.
Badania hematologiczne
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
płytki krwi,
retikulocyty;
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
sód,
potas,
wapń całkowity,
żelazo,
stężenie transferyny,
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
minotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL.
Badania moczu
ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona - metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła,
ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,
białko C-reaktywne (CRP).
Badanie elektrokardiografi czne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonografi czne (USG) jamy brzusznej
Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy
w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Źródło: NFZ, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych"


Polka

dziwnie brzmi, lekarz musi zapłacić z własnej kasy, przecież nie płaci z własnej kasy, tylko z pieniędzy z funduszu, czyli naszych czyż nie tak?