TELEMEDICUS.PL"DGP": Tylko niektóre szpitale dostaną pieniądze za nadwykonania

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna tylko szpitale w niektórych województwach mogą liczyć na to, że NFZ zapłaci im za zeszłoroczne świadczenia wykonane ponad limit. Większość musi się domagać pieniędzy przed sądem.

Na Podkarpaciu większość dyrektorów szpitali już złożyła, lub zamierza to zrobić, pozwy sądowe przeciwko NFZ. Będą się ubiegać o wypłatę zeszłorocznych nadwykonań, czyli świadczeń udzielonych ponad limity określone w kontrakcie na dany rok. Tylko tam Fundusz jest im winien ponad 170 mln zł.
Szacuje się, że w całym kraju placówki ochrony zdrowia wykonały takich świadczeń na kwotę 2,7 mld zł. Dzięki zmianom w planie finansowym NFZ w ubiegłym roku na ich zapłatę zostało przekazane do wojewódzkich oddziałów Funduszu ponad 1,6 mld zł.
Przeciwko lubelskiemu NFZ pozwy do sądu o zapłatę nadwykonań złożyły cztery szpitale. Domagają się łącznie 7 mln zł.  – Aktualnie oddział nie ma żadnych wolnych środków, które pozwoliłyby sfinansować świadczenia wykonane powyżej limitów określonych w umowach – mówi Karol Ługowski, rzecznik lubelskiego NFZ.
Sprawę przeciwko małopolskiemu NFZ o zapłatę nadwykonań wytoczył Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego. W tym przypadku sąd skierował ją jednak do postępowania mediacyjnego. Szpital domaga się od Funduszu zapłaty ponad 4,7 mln zł.