TELEMEDICUS.PL"DGP": Podmioty i osoby świadczące usługi medyczne mają obowiązek informowania pacjentów o ich prawach

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) przewiduje, że pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Obowiązek udzielania informacji o tych prawach mają również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Są to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale również osoby wykonujące indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską, indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje podmiotom udzielającym świadczeń udostępnianie informacji o prawach pacjenta w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację o jego prawach udostępnia się w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym przebywa.