TELEMEDICUS.PL"DGP": Kto może zostać likwidatorem SP ZOZ?

Likwidatora SP ZOZ może wyznaczyć wyłącznie podmiot tworzący, czyli jednostka samorządu terytorialnego. Nie jest to jednak jego prawny obowiązek - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Przy okazji likwidacji SP ZOZ powstaje pytanie, czy trzeba powoływać likwidatora i jakie mają być jego kompetencje. Odpowiedź jest niestety tak samo złożona jak pytanie.

Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn zm.) nie przewiduje funkcji likwidatora SP ZOZ. Jedyną osobną, którą ustawa ta uprawnia do kierowania i czyni odpowiedzialną za zarządzanie SP ZOZ, nie wyłączając okresu likwidacji, jest kierownik. Jednak rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 169, poz. 1781 z późn zm.) przewiduje, że w dziale I w rubryce 18 księgi rejestrowej wpisuje się likwidatora.

W zasadzie więc likwidator powinien być wyznaczony na okres od dnia zakończenia działalności SP ZOZ do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Jeżeli jest zatrudniony wcześniej, tj. od dnia otwarcia likwidacji, wówczas jego kompetencje powinny polegać na przygotowaniu SP ZOZ do zakończenia działalności. Nie powinny one bowiem kolidować z obowiązkami kierownika, który w zasadzie powinien funkcjonować do dnia zakończenia działalności SP ZOZ. Rozwiązaniem optymalnym jest, aby była to ta sama osoba.

Warto zasygnalizować, że wyznaczenie likwidatora może być konieczne w przypadku przystąpienia do tzw. planu B przyjętego przez Radę Ministrów uchwała nr 58 /2009 z 27 kwietnia 2009 r.