TELEMEDICUS.PL"DGP": EKUZ uprawnia do bezpłatnego leczenia za granicą

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dostęp do leczenia opłaconego przez NFZ na terenie innego państwa Unii - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Przed wyjazdem do innego państwa Unii Europejskiej należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju Unii w którym aktualnie się przebywa.
Prawo do otrzymania karty mają wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, a także członkowie rodziny takiej osoby.
Karty nie dostaną natomiast osoby, które przestały podlegać polskiemu prawu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim (nie mylić z czasowym oddelegowaniem do pracy) oraz te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.