TELEMEDICUS.PLCo może lekarz POZ (lekarz rodzinny)?

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na badania laboratoryjne, może dać nam, o ile uzna za uzasadnione, skierowanie na rezonans magnetyczny, wypełnić wniosek do sanatorium itd.

 

 

Lekarz POZ:
 
1.     kieruje na badania laboratoryjne
Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony (pisaliśmy o tym wcześniej w artykule „Dlaczego tak trudno dostać skierowanie na podstawowe badania?”).
 
Tutaj znajduje się pełny wykaz badań, za które płaci lekarz POZ:

 

Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza. Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.
Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek.
Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.
 
2.      kieruje na kosztowne badania diagnostyczne
W medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz POZ może skierować pacjenta na kosztowne badania diagnostyczne, takie jak tomografii a czy rezonans (tzw. ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Skierowanie musi jednak wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ, a nie z zaleceń nieposiadających umowy z NFZ lekarzy.
Zawsze należy wskazać pacjentowi pracownię lub laboratorium, które wykona zlecone badanie. !
 
3.      kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
Lekarz POZ kierując pacjenta lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
 
4.      wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, wydaną przez lekarza specjalistę.
 
5.      kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską.
W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 
6.      kieruje na rehabilitację
Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.
W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
Lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji.
 
7.      kieruje na leczenie uzdrowiskowe
Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ.
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:
  • badania dla dorosłych:
OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania.
  • badania dla dzieci:
OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów(ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)
Skierowanie jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego w celu weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

 

 

Źródło: www.nfz.gov.pl, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej
finansowane ze środków publicznych"


Lekarz POZ może dużo.....na własny koszt.

Czegoś tutaj nie rozumiem, dlaczego lekarz POZ robi cokolwiek na "swój koszt". Czy takie formułowanie nie ma na celu wzbudzenia w pacjencie poczucia winy, że domaga się czegoś "NA KOSZT" (?) LEKARZA, a więc powinien mu częściowo zwrócić to w kopercie????

brak chęcci lekarzy rodzinnych z obawy o ich środki finansowe

lekarze rodzini nie chcą za wszelką cenę wykonywać na koszt swojej placówki badań dla swoich pacjentów aby nie stracili pieniędzy które otrzymali od NFZ ponieważ tym samy uszczupla im to ich portwel.

Badania takie jak rezonans madnetyczny, tomografia komputerowa i tym podobne nie wchodzą w ogóle w grę , zawsze w tedy odsyłają do lekarzy specjalistów aby pozbyć się problemu i pacjenta mimo tego że doskonale znają historię choroby.

Trzeba w tedy dać kopertę odpowiedniej zawartości aby lekarz rodzinny wystawił takie skierowania.
Zresztą gdzie się nie ruszyć to każdy lekaż czeka na takie koperty a jak kwota mu nie odpowiada to mówi w tedy że on nie może przyjąć tej koperty bo to niezgodne z etyką lekarską hahaha to banał w naszym w służbie zdrowia a zwłaszcza w sród naszych lekarzy

Na medycynę idą osoby zupełnie przypadkowe które chcą być szanowane i poważane a nie leczyć pacjentów i im pomagać jak są ciężko chorzy.
kilka procent lekarzy poszli na medycynę z tak zwanego powołania , reszta to tylko nadęte bufony które (CYT; pacjeńci zo zwyczajne zdechlaki do których ciagle trzeba chodzibo ciągle czegoś chcą )

Z wyrazami szacunku Pielęgniarka.

Pani Pielęgniarko rezonans i

Pani Pielęgniarko
rezonans i tomografia komputerowa w ogóle nie leży w koszyku lekarza rodzinnego, nie może on ich zlecać w ramach NFZ (na koszt pacjenta, tak). I tak jest z rzetelnością całej Pani wypowiedzi.

Zanim coś Pani napisze, najpierw wypadałoby się dowiedzieć.

pozdrawiam

bik

frustracja

Nie ma to jak pielęgniarka z kompleksami... i te błędy...ups przepraszam
modna ostatnimi czasy dysleksja:)
Lekarz

wolna od dyslekcji i dysgrafii

niestety, lekarz to aktualnie najmniej etyczny zawód w Polsce.