TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
Wiktor
Offline
Joined: 09/06/2009

Proszę o odpowiedź, jak należy grupować rozpoznanie A69.2 (rozpoznanie: borelioza, neuroborelioza)? Dotyczy Oddziału neurologicznego. Grupa S60 - brak umowy na Oddziale Neurologii.

Anonim
grupa związana z rozliczeniem boreliozy

Podaję odpowiedź,którą znalazłem na stronach Oddziału NFZ Warmińsko-Mazurskiego:

Odpowiednia grupa związana z liczeniem boreliozy (choroby z Lyme) na oddziale neurologicznym powinna być wybrana w zależności od stanu neurologicznego, w jakim znajduje się pacjent.

Na przykład:

w grupie A87 (Inne choroby układu nerwowego), zgodnie z warunkiem
kierunkowym r można wybrać jako rozpoznanie zasadnicze z Listy Ogólnej
A69.2 (Choroba z Lyme) a jako rozpoznanie współistniejące np. G99.8 (Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej).
w grupie A57 (Choroby zapalne układu nerwowego) - rozpoznanie zasadnicze
A69.2 (Choroba z Lyme), współistniejące np. G05.0 (Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej).
w grupie A56 (Choroby nerwów czaszkowych) - rozpoznanie zasadnicze A69.2 (Choroba z Lyme), współistniejące np. G53.1 (Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)).