TELEMEDICUS.PLSZPITAL MUSI DAĆ PODWYŻKĘ

Sąd Najwyższy orzekł, że placówka medyczna, która przyznała pracownikom podwyżki zagwarantowane przez ustawę, nie może po jej uchyleniu automatycznie obniżyć pensji. Może to zrobić, ale musi zastosować tzw. wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę.


"Rz": Ustawa "203" - Pogotowie odzyska wydane pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia ma zwrócić koszt podwyżek z tzw. ustawy 203. Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. I C 2257/03) zasądził z tego powodu od Pomorskiego Oddziału NFZ prawie 1,5 mln zł łącznie z odsetkami dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni - czytamy w Rzeczpospolitej.


Subskrybuje zawartość