TELEMEDICUS.PL"DGP": Weź udział w tworzeniu KOREKTORA ZDROWIA!

Ranking najtrudniej dostępnych usług medycznych w publicznej służbie zdrowia stworzą eksperci zdrowia na podstawie informacji od niezadowolonych pacjentów - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": zpitalne kolejki można skrócić, sprawdzając PESEL

Część szpitali, mimo obowiązku, w ogóle nie prowadzi list osób oczekujących na zabiegi. Tam, gdzie NFZ sprawdza numer PESEL oczekujących pacjentów, kolejki są krótsze. Najwięcej osób czeka na usunięcie zaćmy oraz wstawienie protezy stawu biodrowego - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Szpitale i przychodnie łamią prawa pacjentów przy rejestracji

Szpitale i przychodnie, które ograniczają pacjentom możliwość zapisywania się do lekarza tylko do z góry określonego dnia, łamią zbiorowe prawa pacjenta - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Podmioty i osoby świadczące usługi medyczne mają obowiązek informowania pacjentów o ich prawach

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) przewiduje, że pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Obowiązek udzielania informacji o tych prawach mają również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - podaje Dziennik Gazeta Prawna.


"Rz": W Bielsku Białej strajkują pielęgniarki

Kilkaset pielęgniarek pracujących w dwóch szpitalach w Bielsku-Białej, a także w placówkach w Międzybrodziu, Bystrej i Żywcu, odeszło wieczorem od łóżek pacjentów. Domagają się przede wszystkim podwyżek - informuje Rzeczpospolita.


"DGP": Niższe opłaty komornicze

Przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która zmienia zasady naliczania opłat komorniczych, to dobra informacja dla zadłużonych placówek ochrony zdrowia. Zadłużone szpitale mogą występować do sądu o obniżenie opłat komorniczych. Mają one zależeć od nakładów pracy ponoszonych przez komorników - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"GW": Długie kolejki do specjalistów

Każdy obłożnie chory będzie leczony, ale NFZ nie pozostawia złudzeń: 2010 to rok kryzysu finansowego, dlatego wydłużą się terminy oczekiwania, np. na rehabilitację czy małe zabiegi chirurgiczne, a już zdobycie skierowania do sanatorium graniczyć będzie z cudem - informuje "Gazeta Wyborcza". 


"GW": Podlaski NFZ zapłaci za nadwykonania z 2009 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia policzył, ile pieniędzy jest w stanie zapłacić szpitalom za ubiegłoroczne nadwykonania. Na ich konta trafią 33 mln zł. To mało. Efekt? Szpital w Łomży między innymi z tego powodu rozpoczął zwolnienia - informuje "Gazeta Wyborcza".


"ŻW": Szpital na Ursynowie powstanie

Do końca czerwca będzie gotowy program użytkowo-funkcjonalny nowej lecznicy na Ursynowie. Ratusz wyda na projekt 64 tys. zł - informuje "Życie Warszawy".


"GW": Szpitale potrzebuja dużo pieniędzy na remonty

Szpitale mają pięć lat na to,aby dostosować szpitalną infrastrukturę do wymogów unijnych. Na ten cel potrzeba około 14 mld zł. Pieniądze w niewielkim stopniu będą pochodzić z dotacji unijnych, resztę muszą wyłożyć samorządy, do których należy większość szpitali - mówi Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.


Subskrybuje zawartość