TELEMEDICUS.PLSzkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem – dla personelu medycznego

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki oraz menedżerów na szkolenie z przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie odbędzie się 26 września (środa) w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00.

Omawiane zagadnienia
Wypalenie zawodowe:
- Na czym polega wypalenie zawodowe i jakie są jego symptomy?
- Jacy ludzie są najbardziej podatni na wypalenie zawodowe (osobowość, styl pracy)?
- Co jako pracownik mogę zrobić, aby nie wpaść w wypalenie zawodowe?


Szkolenie z komunikacji z pacjentem

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na unikalne szkolenie z komunikacji z pacjentem, które odbędzie
się 19 września w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:00.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na:

- komunikację trudnych kwestii

- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

- przełamywanie barier w komunikacji

- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)

- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację


Szkolenie z komunikacji z pacjentem

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na unikalne szkolenie z komunikacji z pacjentem, które odbędzie się 8 sierpnia w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:00.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na:
- komunikację trudnych kwestii
- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań
- przełamywanie barier w komunikacji
- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)
- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację


Co w praktyce oznacza fiskalizacja?

Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku Comarch wraz z iMed24, firmami partnerskimi oraz zaproszonymi ekspertami przeprowadził cykl spotkań


21-22 10 2010 BPM - Zarządzanie Procesami narzędziem zwiększania wartości firmy

System Zarządzania Procesami jest narzędziem realizacji Strategii Biznesowej Firmy. Przedstawia pomysł TOP Managementu na funkcjonowanie Firmy a tym samym stanowi podstawowe narzędzie realizacji celów Firmy.

Subskrybuje zawartość