TELEMEDICUS.PLPROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW :.

INFORMACJA O PROGRAMIE
Programem mogą być objęte osoby przewlekle chore, wypisane ze szpitala po
zakończonym leczeniu, do dalszego leczenia i pielęgnacji w warunkach domowych w
szczególności:


testy z rehabilitacji

Witam! Czy ktoś mógłby podzielić się testami z rehabilitacji z poprzednich lat? Czy ktoś próbował uzyskać książeczki w CEM-ie?


"RZ": Odlicz koszt operacji od podatku dochodowego!

Koszty operacji, która stwarza możliwość dalszej rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka można odliczyć przy zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej, informuje Rzeczpospolita. Jednak o tym, czy dana czynność wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych decyduje lekarz specjalista.


"DGP": Ministerstwo poprawia przepisy o rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

O przedłużeniu rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych będzie decydować lekarz, a nie jak dotychczas NFZ. Resort zdrowia zapewnia, że rozszerzy dostęp do tych świadczeń - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Rząd ogranicza dostęp dzieci do rehabilitacji leczniczej

Niepełnosprawne dzieci mogą być poddawane rehabilitacji leczniczej jedynie przez 120 dni w danym roku kalendarzowym. Od stycznia tego roku nie ma możliwości przedłużenia czasu jej trwania - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Firmy łatwiej wykorzystają środki z funduszu rehabilitacji ZFRON

Rząd chce ułatwić firmom korzystanie ze środków zgromadzonych w zakładowych funduszach rehabilitacji niepełnosprawnych. Do wykorzystania jest nawet około 1 mld zł - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"ŻW": W stolicy powstanie nowe centrum rehabilitacji

W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci ma ruszyć centrum rehabilitacji. Zacznie działać w stojącym bezużytecznie nowym pawilonie. Skrócą się kolejki na zabiegi. W budynku będą prowadzone zabiegi fizjoterapeutyczne, rehabilitacja dzienna i oddział rehabilitacji dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu - informuje Życie Warszawy.


"PT": Policja w Szczecinie zatrzymała podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy za fikcyjne zabiegi rehabilitacyjne

Szczecińscy policjanci zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę podejrzanych o wyłudzenia refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Subskrybuje zawartość