TELEMEDICUS.PLMinisterstwo Zdrowia chce wprowadzić urząd koronera,osoby potwierdzającej zgony

Powołanie przy starostwach powiatowych urzędu koronera, czyli osoby zajmującej się potwierdzaniem zgonów i stwierdzaniem ich przyczyn, przewidują rozważane w ministerstwie zdrowia założenia nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - informuje Gazeta Prawna.


"GP": Ministerstwo Zdrowia podatne na lobbing chce zakazać sprzedaży e-papierosów

Ministerstwo Zdrowia chce zakazać sprzedaży elektronicznych papierosów. Zabiegają o to lobbyści producentów gum i plastrów nikotynowych. Zakaz ma bardzo duże szanse wejść w życie. Wprowadzenie go popierają posłowie z sejmowej komisji zdrowia - informuje Gazeta Prawna.


Projekty zarządzeń prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010:


"RZ": Za źle wystawioną receptę zapłaci pacjent

"Jeśli recepta na lek refundowany ma błędy, to w aptece możemy go otrzymać, jeśli zapłacimy jego pełną cenę” – proponuje Ministerstwo Zdrowia w projekcie rozporządzenia - informuje Rzeczpospolita.

 

Czy urzędnicy, tworząc nowe przepisy, zapomnieli o pacjentach?


"GW": Nie będzie kar za in vitro

W Sejmie nie ma większości, by przyjąć społeczny projekt nowelizacji prawa, by karać za metodę in vitro. Nie pomogły nawet listy i telefony biskupów - informuje Gazeta Wyborcza.

Za odrzuceniem projektu komitetu "Contra In Vitro" już w pierwszym czytaniu byli politycy z klubów parlamentarnych PO i Lewicy. - Zapisy tej ustawy nie rozwiązują żadnego problemu. Oceniają stosowanie in vitro w kategoriach światopoglądowych i moralnych. A regulowanie tych kwestii w Kodeksie Karnym wydaje się niewłaściwe - przekonywała posłów Małgorzata Kidawa-Błońska z PO.


Rzecznik Praw Pacjenta może ukarać organizatora strajku zorganizowanego z naruszeniem prawa?

Rzecznik praw pacjenta może ukarać organizatora strajku w szpitalu, który nie chce go przerwać, mimo iż sąd uznał, że był on zorganizowany z naruszeniem m.in. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - informuje Gazeta Prawna.


"GP": Koszyk świadczeń gwarantowanych - na razie nic się zmienia

Od dziś (31 sierpnia) obowiązuje 13 rozporządzeń koszykowych. Dla pacjentów nie zmieniają one zakresu nieodpłatnych usług medycznych. Nie pomogą również w rozwoju rynku dodatkowych polis zdrowotnych - informuje Gazeta Prawna.

Rozporządzenia mają przede wszystkim stanowić informację dla pacjentów, jakie świadczenia należą im się nieodpłatnie, bo ich koszt obciąża NFZ.

– Są w nich uwzględnione wszystkie te, które do tej pory były finansowane ze środków publicznych, bo taka była rekomendacja Rady Akredytacyjnej – zapewnia Ewa Kopacz, minister zdrowia.


"GP": Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się listami oczekujących

Rzecznik praw obywatelskich alarmuje, że powszechny dostęp do list osób oczekujących w szpitalnych kolejkach może prowadzić do ujawnienia ich danych osobowych - informuje Gazeta Prawna.

Wszyscy świadczeniodawcy muszą prowadzić listy osób, które oczekują na wykonanie konkretnego zabiegu, badania czy operacji. Co miesiąc mają oni obowiązek rozsyłania do właściwych oddziałów NFZ informacji o tym, ilu pacjentów jest na nich wpisanych.


"GP": Kary dla nielegalnych domów opieki

Wojewoda będzie mógł zamknąć domy opieki działające bez zezwolenia oraz nałożyć kary do wysokości 40 tys. zł na osoby, które je prowadzą bez zezwolenia - podaje Gazeta Prawna.

Każdy urząd wojewódzki będzie musiał zatrudniać inspektorów ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Nowe przepisy przewidują zaostrzenie kontroli ośrodków świadczących opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz w podeszłym wieku.


"RZ": Nowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w inwestycjach budowlanych

Projektanci hoteli, hal wystawowych czy podziemnych garaży muszą uzgadniać ze strażakami więcej niż dotychczas. Są też nowe przepisy dotyczące dróg dojazdowych i hydrantów - informuje Rzeczpospolita.
Od 14 sierpnia obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2009 r. nr 119, poz. 998).
Co trzeba uzgodnić
 


Subskrybuje zawartość