TELEMEDICUS.PL"DGP": Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich

Dwuinstancyjne postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego oraz poszerzenie katalogu kar o kary finansowe i odsunięcie lekarza od wykonywania pewnych czynności zawodowych - przewiduje ustawa o izbach lekarskich, którą 23 października br. jednogłośnie uchwalił Sejm - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Lekarze: zniknie staż podyplomowy

Lekarze nie zgadzają się na likwidację stażu podyplomowego. Rząd chce w ten sposób zwiększyć liczbę młodych medyków pracujących w szpitalach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".


"DGP": Ciąża za granicą pozbawi becikowego

Gminy nie wiedzą, jak będą przyznawać becikowe, jeżeli kobieta w czasie ciąży przebywała za granicą, a w kraju ubiega się o świadczenie na wyprawkę dla dziecka - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Są już zasady kwestinowania orzeczeń lekarskich

 Zasady zgłaszania sprzeciwu wobec orzeczenia lekarskiego określa projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Jest on realizacją zapisów z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie nowych przepisów - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Na akceptację rządu czeka projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany dotyczą między innymi wydłużenia czasu, w którym skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest aktualne, oraz rozszerzenia prawa stosowania przymusu bezpośredniego - informuje Gazeta Prawna.


"RZ": Rozporządzenie o hospicjach do pilnej poprawki

Wiele dzieci potrzebujących opieki hospicyjnej nie będzie mogło z niej skorzystać – alarmuje adwokat, członkini Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodnicząca Komisji ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.


"DGP": Od listopada nowe standardy dotyczące porodów

 


"DGP": Podział ZOZ jest przestarzały

Klasyfikowanie ZOZ na publiczne i niepubliczne jest nieprecyzyjne, bo często świadczą one usługi na podstawie kontraktu z NFZ. Powinno się więc uwzględniać wykonywanie przez nie zadań publicznych - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"Metro": Porody bardziej po ludzku

Poród w szpitalu albo w domu, z położną albo z lekarzem. Ciągle nie ma mowy o darmowym znieczuleniu na życzenie. Resort zdrowia opracował wreszcie standardy opieki nad rodzącą. Czekają na podpis ministra - informuje Gazeta Wyborcza.


"DGP": W wyborach samorządowych i prezydenckich możliwe będzie głosowanie przez pełnomocnika

W najbliższych wyborach samorządowych i prezydenckich, które odbędą się w 2010 roku, osoby powyżej 75. roku życia i niepełnosprawne będą mogły głosować przez pełnomocnika.

Obywatel, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będzie mógł udzielić pełnomocnictwa do głosowania.


Subskrybuje zawartość